27 februari 2016 versie 5.5.0.9

5.5.0.9

  • Rabo BE formaat toegevoegd
  • MoneYou BE file toegevoegd
  • DKB bestand aangepast
  • .crdownload bestanden worden nu niet ingelezen
  • Bugfix mogelijke contraint exception bij starten
  • OFX formaat aangepast
  • Jaar van saldodatum geformatteerd met 4 cijfers