16 januari 2021 versie 6.2.0.11

  • De naam van de administratie wordt nu ook in het rapport opgenomen.
  • Het memo veld uit davilex cash personal export wordt nu in het kenmerk veld van Penningmeester gevuld bij het inlezen.
  • Tijdelijke .crdownload files in de importfolder worden niet meer verwerkt.