Transacties splitsen


Het is mogelijk om een ingelezen transactie te splitsen, zodat u deze kunt opdelen in meerdere posten.

  1. Dubbelklik op een transactie (het detailscherm opent)
  2. Kies voor tabblad splitsen
  3. Klik op toevoegen om gesplitste transacties toe te voegen

De gesplitste posten worden alleen in administratieve weergave in het rekeningoverzicht, rapporten en grafieken. In de werkelijke weergave wordt de originele transactie van de bank weergegeven.

💡 U kunt door middel van splitsen een transactie (of een deel ervan) ook administratief op een andere datum laten vallen.