Uw vermogen bepalen

Penningmeester leest gegevens van uw lopende bankrekeningen in. Maar waarschijnlijk heeft u hiernaast ook nog een spaarrekening, beleggingsrekening, hypotheek of een lening. In Penningmeester kunt u deze vermogens rekeningen opvoeren en van een (ijk)saldo voorzien. Daarmee kunt u een totaaloverzicht van uw vermogen krijgen.

Voorbeeld aanmaken spaarrekening
– Ga in Penningmeester naar beheer… rekening beheer
– Kies voor “toevoegen” rechtsonderin
– Vul gegevens over de spaarrekening (zie voorbeeld hiernaast)

Maak zo voor al uw spaarrekeningen, leningen en/of bezittingen een rekening met saldo aan. Per rekening kunt u kiezen of u het ijksaldo periodiek aanpast, of individuele saldomutaties wilt bijhouden.

 

Uw vermogen
Nadat het saldo van al uw bezittingen, schulden en lopende rekeningen zijn opgevoerd kunt u uw vermogen bepalen. Een som van de rekeningsaldi is in het rekeningoverzicht (stand van zaken toolbar) en bovenin de diverse rapporten  terug te vinden. Het rapport rekeningbalans geeft het beste overzicht van uw vermogen. Het rapport cashflowprognose geeft het beste inzicht in het verloop van uw vermogen in de tijd.

💡 Als u bij rapportinstellingen van het rekeningbalans rapport de modus op uitgebreid zet, ziet u ook een overzicht van alle berekende liquiditeit en solvabiliteit ratio’s.