Kasrekening bijhouden

Penningmeester kunt u als huishoudboekje of digitaal kasboek gebruiken. In tegenstelling tot betaalrekeningen, waar u de transacties via internet bankieren kunt downloaden, voert u kasmutaties handmatig op. Hieronder staat beschreven hoe u een digitaal kasboek in Penningmeester kunt bijhouden.

Kasboekrekening aanmaken

Maak in het menu beheer.. rekening beheer een rekening aan en geef de volgende gegevens op:

  • Rekening: Kas*
  • Tennaamstelling: Kas*
  • Ijkdatum: de datum van vandaag
  • Ijksaldo: het kassaldo van vandaag (einde v/d dag!)

* U kunt ook een willekeurige eigen naam aan de rekening geven.

Kasmutaties toevoegen

Nu er een kasrekening met saldo is aangemaakt kunt u alle kasmutaties handmatig opvoeren. Klik hiervoor op de knop “Toevoegen” rechtsonderin het rekeningbeheer scherm. Kies in het mutatiescherm de kasrekening die u zojuist heeft aangemaakt en geef het bedrag, omschrijving en rubriek van mutatie. Iedere transactie die u toevoegt be├»nvloed het saldo van de kasrekening. Het kassaldo wordt berekend op basis van het opgegeven startsaldo en de ingevoerde transacties.