Beleggingen bijhouden

Mutaties van een beleggingsrekening zijn meestal niet te downloaden. U kunt uw beleggingen wel handmatig bijhouden door hiervoor een rekening met een saldo aan te maken en periodiek een saldo correctie te maken. Open hiervoor een rekening (bijvoorbeeld door erop te klikken in stand van zaken overzicht rechts in transacties scherm). Vervolgens is het linksonderin het rekeningen scherm te kiezen voor “saldo correctie. Geef hier het nieuwe saldo op en houdt het vinkje alleen een transactie aanmaken aangevinkt. Klik ok en er wordt een transactie aangemaakt van het verschil van het oude en nieuwe saldo die u kunt rubriceren met bijvoorbeeld de post “beleggingsresultaat”. Zo komt het bijgewerkte saldo op de balans te staan en wordt deze bij het eigen vermogen geteld (zie rapport rekeningbalans). De transactie van het beleggingsresultaat komt in de diverse resultaat rapportages als inkomsten / uitgaven. In de saldo grafieken is het hiermee ook mogelijk om het saldoverloop over tijd te bekijken.