Transactieoverzicht

Zodra u Penningmeester start, opent automatisch het transactieoverzicht. Hierin staan alle inkomsten & uitgaven van alle bankrekeningen. In dit scherm is het mogelijk transacties te sorteren, zoeken, filteren, rubriceren en bewerken.

 
Sorteren
U sorteert uw transacties door op de omschrijving van een kolom te klikken. Als u een 2de keer klikt wordt de sortering ervan omgedraaid (oplopend ‹› aflopend).

💡 U kunt kolommen ook verplaatsen door ze te slepen of tonen/verbergen via rechtermuismenu.. kolommen weergeven/verbergen.

 

Filteren

Filter gegevens via de filtertoolbar bovenin of klik op dropdown van de filterknop voor speciale filters of klik op de filterknop zelf om geavanceerde filtering toe te passen.

💡 Tips:
1) Selecteer een veld in het transactieoverzicht en filter direct op de geselecteerde waarde via rechtermuismenu of via linkswijzende pijltje in de filter toolbar (rechts van filter knop).
2) Via rechtermuismenu is het ook mogelijk om posten weg te filteren via optie wegfilteren (niet tonen).
3) Klik via rechtermuis op bedrag veld en kies direct voor een bedragfilter
4) Midden-rechts onderin de statusbar zie je een totaal aantal, bij, af en verschil van de geselecteerde transacties

 

Rubriceren

Om een transactie te rubriceren kunt u in het rekeningoverzicht een post uit de keuzelijst selecteren. Van de overige kunt u dat handmatig doen door een post te selecteren. Indien u bijvoorbeeld “boo” typt, verschijnt de post boodschappen. Ga eventueel met de pijltjestoetsen naar boven en beneden om andere posten te selecteren en klik op enter wanneer u de juiste heeft gevonden. De cursor verspringt automatisch naar de post van de volgende regel. De aangepaste gegevens worden na het wijzigen automatisch opgeslagen.

💡 Tips:

  1. Om een post keuze ongedaan te maken klikt u op de ESC toets.
  2. Om een post leeg te maken selecteert u de post en klikt u op de delete toets.
  3. U kunt van een selectie transacties de post wijzigen door meerdere regels te selecteren en op knop “wijzig selectie” te kiezen.

 

Stand van zaken toolbar
Rechts in het rekeningoverzicht ziet u een “stand van zaken” toolbar. Daarin ziet u een samenvatting van uw financiën:

  • Rekening saldo van alle rekeningen in het gekozen profiel, waarvan in rekeningbeheer het vinkje “toon in toolbar” aan staat.
  • Profiel saldo.  Totaal saldo van van alle rekeningen in het geselecteerde profiel.
  • Een saldo alert datum. Dit is de eerste datum waarop het saldo van een van de rekeningen in het profiel onder het opgegeven “saldo alert” komt.
  • Bestedingsruimte. Het totaal verwacht eindsaldo van alle rekeningen in het profiel.
  • Verwacht resultaat. Totaal van verwachte inkomsten -/- uitgaven.
  • Begrotingsruimte.Begroot resultaat -/- verwacht resultaat.

Onderin de stand van zaken panel staat selectieafhankelijke gegevens. Selecteer je bijvoorbeeld een post, dan zie je daar een samenvatting van de geselecteerde post. Is de datum kolom geselecteerd, dan verschijnt hier een samenvatting van de geselecteerde maand.

➵ De gegevens in het stand van zaken overzicht zijn gebaseerd op de periode die onderin de panel staat geselecteerd. Niet over de transactie datum selectie.