Rekening beheer (ijksaldo instellen)

Via het menu beheer.. Rekening beheer (Ijksaldo instellen), kunt u een naam en een ijksaldo aan uw rekeningen koppelen. Dit hoeft u eenmaal in te stellen per rekening. Eenmaal ingesteld berekent Penningmeester uw saldo voor, op en na de ingestelde ijkdatum op basis van de ingelezen transacties.

Het actuele en geprognotiseerde saldo wordt vervolgens in het transactieoverzicht en de verschillende rapporten en grafieken getoond. Om een nieuwe rekening in te stellen klikt u in het scherm op de knop “toevoegen”. Vul daar het rekeningnummer, de ijkdatum en het ijksaldo (saldo aan het einde van de ijkdatum dag) in. U kunt hier bijvoorbeeld de datum van vandaag invullen en uw saldo aan het einde van de dag.

Bij “saldo alert” kunt u een saldo ondergrens instellen (bijvoorbeeld uw kreditlimiet), waarop Penningmeester een melding moet weergeven. Deze melding geeft Penningmeester in het rekeningoverzicht in de stand van zaken toolbar, zodra uw saldo hieronder dreigt te raken. Dit berekent Penningmeester op basis van een prognose gebaseerd op uw ingevulde begroting.

Indien “toon saldo op toolbar staat aangevinkt wordt het saldo van de rekening in de stand van zaken toolbar in het rekeningoverzicht weergegeven. Dat geldt voor maximaal 5 rekeningen per profiel.

U kunt in rekening beheer ook een rekening met saldo toevoegen voor rekeningen die u niet via uw internet bankieren downloadt. Daarmee kunt u bijvoorbeeld makkelijk een vermogenspositie bepalen met het rapport rekeningbalans. Enkele voorbeelden van rekeningen:

  • Spaarrekeningen
  • Beleggingen
  • Studieschuld (met negatief saldo)
  • Hypotheek schuld (met negatief saldo)
  • De waarde van uw huis (bijvoorbeeld WOZ)
  • Een spaardoel (met negatief saldo)