Posten/rubrieken

Standaard wordt het huishoudboekje van Penningmeester met veelgebruikte posten voor privegebruik meegeleverd. U kunt deze echter naar uw eigen situatie inrichten via menu beheer.. posten beheren. Een goede indeling hiervan is  belangrijk om goede rapportages en grafieken te kunnen maken.

Post toevoegen

Een eigen post / rubriek is toe te voegen:

  • In het transactiedetailscherm door een nieuwe postnaam te typen
  • of via het hoofdmenu → beheer → posten via de knop “Toevoegen” midden rechstonder in het scherm

Beschrijving van velden

Voor iedere post kunt u de volgende gegevens op te geven:

  • Naam. De naam voor de post (voorbeeld: Meubels/Electronica)
  • Groep. Hier kunt u een groepsnaam voor de post opgeven, zodat posten kunnen worden gegroepeerd binnen een groep. Zo kunt u bijvoorbeeld de post “Benzine” en “Garage” groeperen als “Autokosten”; “Tandarts” en “Huisarts” groeperen als “Ziektekosten”.
  • Groeptype. Vast: Vaste posten, die gedurende het jaar gelijk blijven (bijvoorbeeld huur/hypotheek); Variabele posten, die iedere maand komen, maar per maand afwijken (voorbeeld: boodschappen); Eenmalig: Eenmalige (niet maandelijkse) posten. (voorbeeld: vakantie)
  • PM: Pro memorie posten. Dit zijn posten die u niet wilt rekenen als zijnde kosten of opbrengsten. Voorbeeld hiervan zijn overboeking naar uw eigen rekening of spaarrekening.
  • BTW Hier kunt u optioneel een BTW percentage (bijv o%, 6% of 19%) opgeven voor uw BTW aangifte rapport.
  • Belastingpost Hiermee kunt u een post markeren als belastingpost (zoals Hypotheek, Verbouwing, belastingteruggave). Oftewel alle posten die u gebruikt bij uw belastigaangifte en u in het belastingrapport wilt weergegeven / totaliseren.
  • Salderen. Hiermee kunt u de post in de rapportages plaatsen onder de inkomsten of uitgaven. Als deze bijvoorbeeld op uitgaven staat, wordt het resultaat (inkomsten-uitgaven) van de post de post als uitgaven weergegeven.

Post verwijderen

U kunt een post verwijderen door een regel te selecteren en op de “verwijder” knop te klikken / de delete(del) knop van uw toetsenbord in te drukken. U dient te bevestigen of u de post echt wilt weghalen. Als er nog transacties aan de te verwijderen post zijn, zal de waarde hiervan geleegd worden!