Transacties archiveren

In versie 4.7 van Penningmeester is het mogelijk om transactiegegevens te archiveren. Hiermee kan de overall performance verbeterd worden als er vele jaren trasactiehistorie in Penningmeester aanwezig zijn. Gegevens kunnen worden gearchiveerd via het menu beheer.. gegevens archiveren, waar een “datum t/m”┬ákan worden opgegeven. Geeft u daar bijvoorbeeld 31/12/2009 op, dan wordt bij het starten van Penningmeester alleen de gegevens vanaf die datum geladen.

Historie alsnog bekijken
Gegevens van voor de archiveringsdatum zijn niet meer beschikbaar in Penningmeester. Mocht u later gegevens van voor de opgegeven datum wilt opvragen, kunt u de archiveringsdatum (tijdelijk) terugzetten.