Begrotingsregel

Vanuit begroting beheer kunt u een begrotingsregel aanmaken of bewerken Het aanpassen kan direct in het begrotingsbeheerscherm, of via de regel bewerken knop in het detailscherm. In een begrotingsregel geeft u voor de post aan wat de verwachtte inkomsten of uitgaven per maand zijn.

Via de kolom “dag” in de begrotingsregels is als volgt te bepalen hoe het bedrag wordt verdeeld:

Ingevuld: Het bedrag wordt op de opgegeven dag in de maand geprognotiseerd. Als de opgegeven dag gepasseerd is, zal het bedrag niet meer worden meegenomen in de prognose van die maand. Dit is bedoeld voor bedragen die maandelijks op dezelfde dag vallen, zoals bijvoorbeeld uw maandelijkse salaris.

Leeg: Het opgegeven bedrag wordt over de volledige maand verspreid. De restprognose is het begrote bedrag -/- het werkelijke uitgaven. Als de werkelijke uitgaven hoger zijn, zal de restprognose 0 zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die erg onregelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld kleding.

Met dag 0 (nul): Verdeelt het bedrag gelijkmatig over de (resterende) dagen van de maand. Ongeacht de werkelijke inkomsten/uitgaven, zal de restprognose begroot bedrag/ aantal dagen in maand * resterende aantal dagen in de maand zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die regelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld boodschappen. Mocht je wekelijks of 2 wekelijks boodschappen doen is het wellicht de overweging waard om dag leeg te laten (zie boven).