Een begroting opstellen

Uw maandelijkse inkomsten en uitgaven begroten en budgetterenVia het menu begroting is het mogelijk maandelijkse inkomsten en uitgaven te begroten. Daarvoor is het mogelijk gebruik te maken van de begroting wizard gebruiken, waarmee een begroting gegeneerd kan worden op basis van vorige jaren. Een begroting is achteraf handmatig aan te passen en te verfijnen. Begrotingen zorgen ervoor dat er prognoses kunnen worden gemaakt voor de rest van het jaar.

In de samenvatting toolbar rechts worden de begrootte totalen en een samenvatting van de geselecteerde cel onderin.

💡 Bekijk het blog voor hulp en tips over begroting
» Begroting met salaris op 22e van de maand
» Tips voor budgetteren
» Hoe vul ik mijn begroting?
» Forum vragen en antwoorden over begroten