Penningmeester Excel formaat

Als u nog een excelsheet met bankmutaties heeft, kunt u deze in Penningmeester inlezen.  Hiervoor dient u uw excelbestand aan te passen aan de dezelfde indeling hebben als het onderstaande voorbeeld.
Download excel voorbeeld

De kolommen met rode koptekst zijn de minimaal verplichte velden.  Nadat u het bestand heeft gevuld, kunt u het bestand in de folder: c:\penningmeester\import plaatsen, waar het bestand vervolgens automatisch wordt ingelezen.