Transactieoverzicht

Geplaatst op apr 17, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Transactieoverzicht

Zodra u Penningmeester start, opent automatisch het transactieoverzicht. Hierin staan alle inkomsten & uitgaven van alle bankrekeningen. In dit scherm is het mogelijk transacties te sorteren, zoeken, filteren, rubriceren en bewerken.

 
Sorteren
U sorteert uw transacties door op de omschrijving van een kolom te klikken. Als u een 2de keer klikt wordt de sortering ervan omgedraaid (oplopend ‹› aflopend).

💡 U kunt kolommen ook verplaatsen door ze te slepen of tonen/verbergen via rechtermuismenu.. kolommen weergeven/verbergen.

 

Filteren

Filter gegevens via de filtertoolbar bovenin of klik op dropdown van de filterknop voor speciale filters of klik op de filterknop zelf om geavanceerde filtering toe te passen.

💡 Tips:
1) Selecteer een veld in het transactieoverzicht en filter direct op de geselecteerde waarde via rechtermuismenu of via linkswijzende pijltje in de filter toolbar (rechts van filter knop).
2) Via rechtermuismenu is het ook mogelijk om posten weg te filteren via optie wegfilteren (niet tonen).
3) Klik via rechtermuis op bedrag veld en kies direct voor een bedragfilter
4) Midden-rechts onderin de statusbar zie je een totaal aantal, bij, af en verschil van de geselecteerde transacties

 

Rubriceren

Om een transactie te rubriceren kunt u in het rekeningoverzicht een post uit de keuzelijst selecteren. Van de overige kunt u dat handmatig doen door een post te selecteren. Indien u bijvoorbeeld “boo” typt, verschijnt de post boodschappen. Ga eventueel met de pijltjestoetsen naar boven en beneden om andere posten te selecteren en klik op enter wanneer u de juiste heeft gevonden. De cursor verspringt automatisch naar de post van de volgende regel. De aangepaste gegevens worden na het wijzigen automatisch opgeslagen.

💡 Tips:

 1. Om een post keuze ongedaan te maken klikt u op de ESC toets.
 2. Om een post leeg te maken selecteert u de post en klikt u op de delete toets.
 3. U kunt van een selectie transacties de post wijzigen door meerdere regels te selecteren en op knop “wijzig selectie” te kiezen.

 

Stand van zaken toolbar
Rechts in het rekeningoverzicht ziet u een “stand van zaken” toolbar. Daarin ziet u een samenvatting van uw financiën:

 • Rekening saldo van alle rekeningen in het gekozen profiel, waarvan in rekeningbeheer het vinkje “toon in toolbar” aan staat.
 • Profiel saldo.  Totaal saldo van van alle rekeningen in het geselecteerde profiel.
 • Een saldo alert datum. Dit is de eerste datum waarop het saldo van een van de rekeningen in het profiel onder het opgegeven “saldo alert” komt.
 • Bestedingsruimte. Het totaal verwacht eindsaldo van alle rekeningen in het profiel.
 • Verwacht resultaat. Totaal van verwachte inkomsten -/- uitgaven.
 • Begrotingsruimte.Begroot resultaat -/- verwacht resultaat.

Onderin de stand van zaken panel staat selectieafhankelijke gegevens. Selecteer je bijvoorbeeld een post, dan zie je daar een samenvatting van de geselecteerde post. Is de datum kolom geselecteerd, dan verschijnt hier een samenvatting van de geselecteerde maand.

➵ De gegevens in het stand van zaken overzicht zijn gebaseerd op de periode die onderin de panel staat geselecteerd. Niet over de transactie datum selectie.

Rapporten

Geplaatst op apr 19, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Rapporten

Penningmeester kent een verschillende rapportages die zijn te genereren vanuit het rapport menu. De rapportages zijn te gebruiken als hieronder beschreven.

Voorbeeldrapporten

Cashflowprognose

Rekeningbalans

Maandoverzicht

Bestedingsruimte


Rapport filter
Bij het openen van een rapport kunt u een filter opgeven. Op basis van deze filter wordt het gekozen rapport gegenereerd.

Rapport instellingen

 • In instellingen toolbar rechts is het mogelijk de layout, groepering, sortering en nog veel meer aan te passen.
 • Klik na het wijzigen op toon knop om de instellingen in het rapport door te voeren.
 • Om de gekozen instellingen te bewaren, kies op de opslaan knop. Geef daarbij een naam van het rapport op zodat u deze de volgende keer met dezelfde instellingen en filter kunt openen of publiceren.

💡 Met salderen op ja is het mogelijk het resultaat (inkomsten – uitgaven) van de post bij de inkomsten of uitgaven weer te geven, zoals ingesteld bij de betreffende post.

Rapport printen en exporteren

Via de toolbar onderaan het rapport kunt u het rapport printen, exporteren naar excel, opslaan als html of mht bestand.

➵ Voor het exporteren naar excel heeft u Excel versie 2003 of hoger nodig.

Rapport publiceren

Via de publiceren knop kunt u een rapport publiceren zodat u deze met een zelf gekozen gebruikersnaam / wachtwoord versleuteld online kunt bekijken. Daarmee kunt u rapportages delen met anderen of onderweg op uw mobiele apparaat te bekijken.

» Meer informatie over publiceren
» Rapportage gerelateerde forum vragen

Grafieken

Geplaatst op apr 19, 2011 | Plaats een reactie

Penningmeester huishoudboekje kent diverse instelbare basisgrafieken. De basisgrafieken worden gegenereerd op basis van de ingestelde filter en zijn verder als volgt instelbaar via de grafiek instellingen toolbar rechts van de grafiek.

 

Resultaat per maand
In deze grafiek worden uw inkomsten tegen uw uitgaven afgezet.

 • De lichtgroene en lichtrode balken zijn geprognotiseerde inkomsten en uitgaven.
 • De donkerrode en donkergroene balken zijn uw werkelijke inkomsten / uitgaven, die de geprognostiseerde inkomsten en uitgaven naarmate de maand vordert worden gevuld.
 • De gele lijn is het cumulatieve resultaat (inkomsten -/- uitgaven) en geeft dus direct een goed beeld of uw inkomsten en uitgaven in balans zijn.
 • De gestippelde lijnen zijn uw begrootte inkomsten (groen), begrootte uitgaven (rood) en begroot cumulatief resultaat (grijs).

 

Taartdiagram van uw inkomsten en uitgaven
Met het taartdiagram kunt u uw inkomsten & uitgaven of meevallers & tegenvallers weergeven per post, postgroep of rekening. Afhankelijk van het ingestelde detailniveau kunt u op een taartpunt klikken om de onderliggende details weer te geven (bijvoorbeeld van postgroep naar onderliggende posten).

 

 

Saldo / resultaatverloop
In de saldografiek kunt u uw saldverloop per dag weergeven. In de grafiek kunt u via de pijltjes door de tijd heen navigeren, waarbij onderop de details van de geslecteerde dag worden weergeven. Het grijze gedeelte is geprognotiseerd; het niet grijze gedeelte is werkelijk saldo, die automatisch wordt aangepast naarmate het jaar vordert. De weergeven bestedingsruimte is het geprognotiseerde eindsaldo van de ingestelde periode. De begrotingsruimte is het geprognotiseerde saldoverschil ten opzichte van uw begroting.
Het resultaatverloop is gelijk aan het saldorapport, alleen begint deze grafiek op stand 0 en worden de PM posten niet in de grafiek meegenomen.

 

Vlakdiagram van uw inkomsten en uitgaven per maand
In het vlakdiagram kunt u gegevens per maand uitzetten. In onderstaand voorbeeld zijn dat de inkomsten en uitgaven per groep. Dit is bijvoorbeeld ook instelbaar per rekening .

Transacties exporteren / koppelen aan excel

Geplaatst op apr 21, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Transacties exporteren / koppelen aan excel

Uw gefilterde transacties kunt u in het rekeningovericht met de “Export..” button rechts onderin exporteren naar Excel. Daarbij kunt u een bestaand excel bestand kiezen of een nieuw excel bestand opgeven. Als u kiest voor een bestaande excelsheet, worden de gegevens op het penningmeesterdata tabblad bijgewerkt. U heeft daarmee dus een gekoppelde tabel, waardoor u in een ander tabblad grafieken of eigen berekening over de data kunt maken die bewaard blijft als u weer exporteert.

De export vanuit het rekeningoverzicht bevat alleen de werkelijke inkomsten en uitgaven. Rapportage gegevens in een gedimensioneerde structuur (inclusief saldo, begroting en prognoses) kunt u via het menu rapporten exporteren. Op basis van deze gegevens kunt u desgewenst in Excel rapporten maken en volledig afstemmen op uw eigen informatiebehoefte. Gebruik hiervoor bij voorkeur een draaitabel / grafiek (pivot table) in een ander tabblad. Lees meer over het koppelen van uw gegevens met Excel.