Een begroting opstellen

Geplaatst op apr 19, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Een begroting opstellen

Uw maandelijkse inkomsten en uitgaven begroten en budgetterenVia het menu begroting is het mogelijk maandelijkse inkomsten en uitgaven te begroten. Daarvoor is het mogelijk gebruik te maken van de begroting wizard gebruiken, waarmee een begroting gegeneerd kan worden op basis van vorige jaren. Een begroting is achteraf handmatig aan te passen en te verfijnen. Begrotingen zorgen ervoor dat er prognoses kunnen worden gemaakt voor de rest van het jaar.

In de samenvatting toolbar rechts worden de begrootte totalen en een samenvatting van de geselecteerde cel onderin.

💡 Bekijk het blog voor hulp en tips over begroting
» Begroting met salaris op 22e van de maand
» Tips voor budgetteren
» Hoe vul ik mijn begroting?
» Forum vragen en antwoorden over begroten

Begrotingsregel

Geplaatst op apr 19, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Begrotingsregel

Vanuit begroting beheer kunt u een begrotingsregel aanmaken of bewerken Het aanpassen kan direct in het begrotingsbeheerscherm, of via de regel bewerken knop in het detailscherm. In een begrotingsregel geeft u voor de post aan wat de verwachtte inkomsten of uitgaven per maand zijn.

Via de kolom “dag” in de begrotingsregels is als volgt te bepalen hoe het bedrag wordt verdeeld:

Ingevuld: Het bedrag wordt op de opgegeven dag in de maand geprognotiseerd. Als de opgegeven dag gepasseerd is, zal het bedrag niet meer worden meegenomen in de prognose van die maand. Dit is bedoeld voor bedragen die maandelijks op dezelfde dag vallen, zoals bijvoorbeeld uw maandelijkse salaris.

Leeg: Het opgegeven bedrag wordt over de volledige maand verspreid. De restprognose is het begrote bedrag -/- het werkelijke uitgaven. Als de werkelijke uitgaven hoger zijn, zal de restprognose 0 zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die erg onregelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld kleding.

Met dag 0 (nul): Verdeelt het bedrag gelijkmatig over de (resterende) dagen van de maand. Ongeacht de werkelijke inkomsten/uitgaven, zal de restprognose begroot bedrag/ aantal dagen in maand * resterende aantal dagen in de maand zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die regelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld boodschappen. Mocht je wekelijks of 2 wekelijks boodschappen doen is het wellicht de overweging waard om dag leeg te laten (zie boven).

Reserveringen

Geplaatst op apr 19, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Reserveringen

Via reserveringen is het mogelijk om eenmalige verwachte inkomsten of uitgaven reserveren. Verwacht u een factuur te moeten betalen of eenmalig een bedrag te ontvangen, dan is dit bedrag te reserveren. Zolang de opgegeven datum niet is verlopen zal het bedrag in de begroting en prognose worden opgenomen. Zodra de opgegeven datum is verstreken wordt deze niet meer in de prognose opgenomen. De achtergrond van deze reserveringen worden dan ook grijs weergegeven. Het is uiteraard mogelijk een reservering te verzetten als betaal of ontvangstdatum verschuift.

💡 Een reservering wordt gebruikt voor inkomsten en uitgaven zoals facturen of eenmalige transacties.
Gebruik begroting voor regelmatige inkomsten en uitgaven.