Voor de Excel liefhebbers

Vanaf Penningmeester huishoudboekje versie 4.1 is het mogelijk rapportgegevens te exporteren (linken) naar een Excel bestand. Een erg handige feature die het voor Excel liefhebbers mogelijk maakt om een rapporten en grafieken volledig naar eigen wens te maken. Bij het exporteren vult Penningmeester het tabblad RapportData van de opgegeven excel file met alle aanwezige gegevens in uw huishoudboekje (d.w.z. inkomsten, uitgaven, saldo, begroting en prognose). Deze gegevens zijn zodanig opgezet (gedimensioneerd), dat u met de mogelijkheden van Excel erg makkelijk een grafiek of rapport opstelt. Hieronder staat de basiswerking ervan verder uitgelegd.

  1. Kies in Penningmeester in het menu rapporten voor Excel rapport (ctrl + e)
  2. Kies een nieuw of bestaand Excel bestand waarnaar u wilt exporteren
  3. Kies de gegevens die u wilt exporteren
  4. Klik op Exporteren

Penningmeester verzamelt nu al uw gegevens en exporteert deze naar het opgegeven excel bestand naar het tabblad RapportData. Dit zijn uw basisgegevens voor uw rapport of grafiek. (Pas hierin geen gegevens aan). Met deze basisgegevens kunt u als volgt uw rapportages maken.

  1. Maak een nieuw tabblad aan om uw rapport of grafiek in te maken
  2. Kies in het nieuwe tabblad voor invoegen (insert)
  3. Kies nu voor de mogelijkheid kruistabel/kruisgrafiek (PivotTable/PivotGraph)
  4. Selecteer bij gegevens reeks (data range) voor de geegevens op het rapportdata tabblad (bijvoorbeeld RapportData!$A:$AN) en klik ok

U heeft nu een kruistabel waarbij u uw gegevens uit Penningmeester kunt indelen. Zie onderstaand voorbeeld:

In de pivottable list rechts kunt u nu gegevens slepen naar de Pivottable en zo uw rapport verder samenstellen. De mogelijkheden vanaf hier zijn redelijk eindeloos, dus verwijs ik graag naar andere pivottable tutorials, zoals http://www.wikihow.com/Create-Pivot-Tables-in-Excel , http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/pivottable-reports-101-HA001034632.aspx.

Als u uw rapporten heeft gemaakt kunt u de volgende keer vanuit Penningmeester uw gegevens bijwerken zoals in de bovenste stappen staat beschreven. Daarmee worden uw basisgegevens in het tabblad RapportData bijgewerkt met de meest actuele gegevens. Let er hierbij wel op dat de pivottable standaard niet ververst. Dit kunt u instellen in uw PivotTable opties, tabblad data optie ververs bij openen van bestand.


Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.