Nieuw transactie detail scherm

Vanaf versie 4.4.0.10 heeft Penningmeester een nieuw transactie detailscherm. In het tabblad “detail” ziet u alle relevante informatie over een transactie, kunt u eigen opmerkingen opgeven en makkelijk een post (rubriek) aan de transactie toekennen.
In het tabblad splitsen kunt u een transactie splitsen in meerdere regels. Aan iedere gesplitste regel kunt u een afwijkende datum, post, bedrag en kenmerk toekennen. Handig om een creditcard betalingen over meerdere posten te verdelen of een bedrag administratief in een ander jaar te laten.

Nieuw transactie detailscherm

 

Scherm snelkoppelingen:
crtl + pijl links: vorige record
crtl + pijl rechts: volgende record
crtl + enter: OK
crtl + N: Nieuwe splitsregel
crtl + W: Wijzig gesplitste regel
crtl + D: Verwijder gesplitste regel

De focus in het scherm start altijd op de post. U kunt dus direct beginnen met het intypen van de eerste letters van een post. Druk op enter wanneer u klaar bent. Zijn er nog meer transacties om te rubriceren, dan gaat het scherm naar de volgende transactie. Is het de laatste transatie in de selectie, dan wordt het scherm automatisch afgesloten.

In het rekeningoverzicht, rapporten en grafieken worden gesplitste regels alléén getoond als u midden onderin het scherm heeft gekozen voor “administratieve weergave (alt + a)”. Staat u in “werkelijke weergave (alt +w)” dan wordt de originele transactieregel getoond.


Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.