Nieuw ING CSV formaat

De ING bank heeft het formaat aangepast, waardoor deze nu als OROV bestand wordt ingelezen en de kolommen verkeerd gevuld. Het formaat wordt momenteel aangepast in Penningmeester en z.s.m. beschikbaar gemaakt in versie 6.

Update 29-08-2020 14:00

Het nieuwe ING csv formaat is nu toegevoegd aan Penningmeester versie 6.1.0.34. Deze is te downloaden via de download pagina of in Penningmeester via menu help.. controleer op updates.

Herstellen onterecht aangemaakte rekeningen

Door de wijziging van het ING csv formaat worden transacties met met Penningmeester < 6.1.0.34 ingelezen als een ander bestand. Daarbij wordt de tegenrekening in het rekening veld gezet en een nieuwe rekening aangemaakt. Dit kan als volgt hersteld worden:

  1. Ga in Penningmeester naar menu beheer.. rekeningen beheer
  2. Selecteer de onterecht aangemaakte rekeningen* en klik op delete knop of verwijderen onderop de toolbar. De betreffende rekening wordt inclusief transacties verwijderd.
  3. Lees het ING bestand opnieuw in met de laatste versie van Penningmeester.

* Let op dat je geen eigen rekening verwijdert. Mocht dat toch gebeuren is een backup altijd terug te halen via menu beheer.. auto backups .

Ik gebruik Penningmeester versie 4 of 5

Voor versie 6 is een 1, 2 of 3 jarige licentie nodig (aan te schaffen via https://www.penningmeester.net/kopen). 
Upgraden van versie 5 naar versie 6 is niet mogelijk. Een eenmalige fee is helaas geen houdbaar model met aanhoudende vragen, opmerkingen, wensen, wijzigende bankformaten, windows updates en nieuwe functionaliteit. Vanaf 10 januari 2016 is daarom het licentiemodel aangepast naar een jaarlijkse. Vanaf versie 6 is dat de enige licentievorm die wordt aangeboden. Zie voor meer informatie ook: https://www.penningmeester.net/blog/penningmeester-versie-6. Op versie 4 en 5 worden geen updates meer uitgebracht.


Is mijn versie 4/5 database compatible met versie 6 of moet ik opnieuw beginnen

Je kunt een versie 4 of versie 5 database gewoon gebruiken met versie 6. In versie 6 kun je de administratie openen via bestand openen en daar je versie 4 administratie openen (standaard was dat c:\penningmeester\data\data.mdb)

Update 5 September 2020

ING heeft ondertussen het komma gescheiden formaat teruggezet. Daarmee is deze ook weer met versie 4 en 5 te gebruiken.