Kan geen online licentie controle uitvoeren

Op 18 december 2019 is er een beveiligingsupdate uitgevoerd op de licentieserver van Penningmeester. Dit zorgt ervoor dat de applicatie niet meer kan verbinden met de licentieserver om de licentiecontrole uit te voeren. Dit geeft bij het activeren van een licentie de volgende melding: ” Kan geen online controle van uw licentiesleutel uitvoeren.” Ook is het hierdoor niet meer mogelijk om rapporten te publiceren.

Hieronder een beschrijving per versie hoe dit op te lossen.

Penningmeester versie 6

Download en installeer versie 6.0.1.19 of hoger via de download pagina en activeer uw licentiecode

Penningmeester versie 5

  1. Download de file UseStrongCrypto.reg of de gezipte versie hier  en sla deze op. (dmv rechtermuis op de link en keuze “link opslaan als”.
  2. Klik met rechtermuis op de gedownloade file en kies voor de optie “Samenvoegen” of “merge” in het geval van een engelse versie van windows
  3. Herstart Penningmeester indien deze was gestart

*Mocht na het downloaden in stap 1 de extensie van het bestand .txt gemaakt worden door de browser, hernoem deze dan .reg van om stap 2 uit te kunnen voeren of download en unzip de gezipte versie hier.

Penningmeester versie 4

  1. Stop Penningmeester indien gestart
  2. Doorloop bovengenoemde stappen bij versie 5
  3. Open het bestand c:\penningmeester\Penningmeester.exe.config met notepad en verwijder de volgende regel<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>

U kunt per e-mail contact opnemen met info@penningmeester.net voor support