Best getest Computer!Totaal


Sent: woensdag 23 januari 2013 16:12
To: info@penningmeester.net
Subject: Gefeliciteerd met uw Computer!Totaal keurmerk!

Van harte gefeliciteerd met het behalen van het Computer!Totaal keurmerk.
Dit keurmerk is toegekend aan uw product: Penningmeester 4.9.0.9 in nummer 2 van Computer!Totaal op pagina 37.
U krijgt hierbij toestemming voor het gebruik van het Computer!Totaal keurmerk Best Getest in uw communicatie.

Met vriendelijke groet,
Computer!Totaal


  1. Geweldig natuurlijk dat dit programma weer eens in de publiciteit komt. Echter je moet wel een computerblaadjes lezer zijn om dit programma op het spoor te komen.
    Maar desalnietemin een waardige notering, hoewel er geen sprake was van een test maar meer een opsomming van de mogelijkheden welke het programma biedt.

  2. Ik begrijp nog steeds niet waarom er zo weinig aandacht aan dit bijzonder goede programma wordt gegeven.
    Ik heb het indertijd via veel gegoogle gevonden of je moet het toevallig, zoals nu, in een computerblaadje tegenkomen. Van een echte test was echter geen sprake, want dan moeten ze op de redactie een boekhouding gaan bijhouden om e.e.a. te gaan ervaren. Nu was het alleen een opsomming van mogelijkheden.
    Wel leuk om te zien dat Davilex als laatste de rij mag sluiten. En mochten ze dan in de loop van dit jaar met een vernieuwing komen, dan zijn ze denk ik veel te laat. Immers de klanten blijven niet switchen.

Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.