Begroting maken met salaris op 22e van de maand

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe een andere dag (ontvangst van salaris) van de maand in te stellen voor rapportages. Als je Penningmeester wilt gebruiken als bedoeld, zul je moeten afstappen van de wens om overzichten te willen maken die lopen vanaf moment ontvangst salaris.  In Penningmeester stuur je  op een positieve begroting voor dat jaar, begrotingsruimte (hoe loop ik t.o.v. wat ik heb begroot) en prognose resultaat (wat hou ik aan het einde van het jaar of maand nog over).
Als voorbeeld hieronder een voorbeeld screenshot stand van zaken.
Daarin zie je het volgende:
1) Ik hou begroot dit jaar 5,30 over
2) Prognose nu is dat ik aan het einde van het jaar 292,56 over hou
3) Ik loop dit jaar 287,26 voor op begroting (begrotingsruimte)
 → De financiën voor dit jaar zien er dus goed uit.
Daaronder Maart:
1) Begroot geef ik 908,- meer uit dan dat er binnenkomt (dat kan door omstandigheden)
2) Op basis van werkelijke inkomsten en uitgaven deze maand geef naar verwachting 1.012 euro meer uit dan dat er binnen komt.
3) Ik heb dus een negatieve begrotingsruimte van 104 euro voor Maart begroot. Als ik daarop klikt zie ik dat dit boodschappen zijn.
Oftewel.. in Penningmeester stuur je niet op resultaat (inkomsten-/- uitgaven) per maand. Deze kan per maand nog steeds verwacht positief zijn (ik krijg vakantiegeld) en andere maand verwacht negatief (ik ga met vakantie). Daarentegen stuur je op basis van begroting en hoe je t.o.v. deze begroting loopt. Belangrijk hiervoor is de begroting goed en realistisch te vullen. Uiteraard met als doel een positief bedrag aan het einde van het jaar over te houden. Is die negatief, dan kun je deze aanpassen door uitgaven te verlagen of inkomsten te verhogen. Nadat je een begroting hebt opgesteld is het vervolgens van belang de begrotingsruimte in de gaten houden om je begroting te vergelijken met de werkelijke inkomsten en uitgaven. En eventueel bezuinigen waar nodig.
Om de prognose zo goed betrouwbaar mogelijk te krijgen, stel je de dag in begroting als volgt in:
Ingevuld: Het bedrag wordt op de opgegeven dag in de maand geprognotiseerd. Als de opgegeven dag gepasseerd is, zal het bedrag niet meer worden meegenomen in de prognose van die maand. Dit is bedoeld voor bedragen die maandelijks op dezelfde dag vallen, zoals bijvoorbeeld uw maandelijkse salaris.
Leeg: Het opgegeven bedrag wordt over de volledige maand verspreid. De restprognose is het begrote bedrag -/- het werkelijke uitgaven. Als de werkelijke uitgaven hoger zijn, zal de restprognose 0 zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die erg onregelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld kleding.
Met dag 0 (nul): Verdeelt het bedrag gelijkmatig over de (resterende) dagen van de maand. Ongeacht de werkelijke inkomsten/uitgaven, zal de restprognose begroot bedrag/ aantal dagen in maand * resterende aantal dagen in de maand zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die regelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld boodschappen. Mocht je wekelijks of 2 wekelijks boodschappen doen is het wellicht de overweging waard om dag leeg te laten (zie boven).
Bij een salaris die je maandelijks op de 22e ontvangt vul je bij dag dus 22 in op de begroting. Voor boodschappen geef je als dag 0, zodat je gedurende de maand ziet of je meer of minder uitgeeft dan verwacht. Voor iedereen die zijn salaris iedere 4 weken krijgt is de maandelijkse begroting niet geschikt. In dat geval kun je je salaris beter begroten door een herhaalde reservering (iedere 4 weken) te maken via tab reserveringen.