Uw inkomsten en uitgaven begroten/budgetteren

Met het Penningmeester huishoudboekje krijgt u makkelijk inzicht in uw inkomsten en uitgaven door transacties vanuit internet periodiek te downloaden en rubriceren. Wilt u nog meer controle en naast achteruit ook vooruit kijken, dan kunt u in Penningmeester een inkomsten en uitgavenbegroting  opstellen. Dit kan in het menu beheer.. begroting waar u per maand per post/rubriek een bedrag kunt begroten. Voor het vulen hiervan, hieronder enkele praktische tips:

Wees reeël

Stel om te beginnen een zo reëel mogelijk en haalbare begroting op. Des te reëeler de begroting, des te nauwkeuriger de financiële prognose. Bekijk pas waar u kunt/moet aanscherpen nadat de begroting volledig is opgesteld.

Gebruik de wizard

Rubriceer transacties van (minmaal) enkele maanden en genereer een begroting met de begrotingswizard op basis van uw werkelijke inkomsten en uitgaven. Dit scheelt u handmatig werk en geeft u reëlere getallen. Let wel dat eenmalige posten niet in de begroting worden meegenomen. Hier zult u zelf een reservering voor moeten aanmaken.

Stel uw begroting periodiek bij

Controleer periodiek via de prognose rapporten hoe u ervoor staat ten opzichte van uw begroting en stel de begroting regelmatig bij. Dat maakt de prognose nauwkeuriger en geeft u de benodigde informatie om tijdig bij te sturen. De volgende indicatoren zijn daarvoor goed om in de gaten te houden:

  • Resultaat:Geeft aan of uw inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn.
  • Bestedingsruimte:Het totaal verwachte eindsaldo aan het einde van de periode. U ziet hieraan of u over voldoende saldo beschikt tot het einde van de periode. Ofwel of uw cashflow op orde is.
  • Saldo alerts:Geeft aan wanneer één van de geselecteerde rekeningen naar verwachting voor het eerst onder de ingestelde kredietlimiet raakt. Zo kan uw bestedingsruimte t/m het einde van de periode in orde zijn, maar uw saldo tussentijds tijdelijk onvoldoende.
  • Begrotingsruimte: Geeft de stand (saldo) ten opzichte van uw begroting.

Het resultaat

Hieronder ziet u het resultaat van een begroting. Uw inkomsten en uitgaven (en resultaat) voor de komende periode worden voorspelbaar.

Met een goed gevulde begroting geven ook de saldo grafieken een nauwkeurige prognose van uw saldoverloop, waardoor ook uw cashflow over het verleden en de toekomst inzichtelijk en voorspelbaar wordt.


  1. Bedankt voor het uitleggen en geven van deze tips. Vooral de tip om “reëel” te begroten is een hele effectieve.

Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.