Penningmeester blog

Nieuws en tips over het Penningmeester huishoudboekje.


Importeren Davilex Cash Personal transacties in Penningmeester

Geplaatst sep 5, 2020 | plaats een reactie

Davilex heeft onlangs besloten te stoppen met de ontwikkeling van Davilex Cash Personal en het programma per 31 juli 2021 te beëindigen. Van een gebruiker van dit programma ontving ik afgelopen week een aantal vragen over de mogelijkheden van Penningmeester als vervanger / alternatief van Davilex Cash Personal. Met de beantwoording van zijn vragen en de vergelijking van de mogelijkheden en opties van Penningmeester ten opzichte van het oude programma van Davilex was hij er al snel van overtuigd dat Penningmeester een goede vervanger is. En hoewel Davilex Banking Tools als vervanger aanbeveelt, hebben wij hem ondertussen mogen verwelkomen als Penningmeester klant. Terecht volgens ons, want Penningmeester heeft in verschillende onafhankelijke testen jaar na jaar bewezen het beste offline huishoudboekje van Nederland te zijn. Dat maakt ons de aangewezen vervanger van Davilex. Bovendien is – om de overstap te vergemakkelijken – vanaf vandaag het Davilex Excel export transactie formaat toegevoegd aan Penningmeester. Iets wat de aanbevolen BankingTools niet biedt.

Hopelijk kan Penningmeester de komende periode nog meer Davilex gebruikers als klant verwelkomen!

Hoe zet ik Davilex over naar Penningmeester?

Je Davilex transacties kun je als volgt inlezen in Penningmeester.

 1. Ga in Davilex Naar Transacties per Rekening.
  Afhankelijk van welke transacties je over wilt zetten kies je in:
  – “Toon transacties van“ Drop-down box bijvoorbeeld “Alle rekeningen”.
  – “Periode” Drop-down box bijvoorbeeld “in de volledige administratie”.

Nu heb je als het goed is een of alle rekening(en) voor een specifieke periode in je scherm staan. Ga in een van de getoonde transacties staan en kies dan voor ctrl+a en ctrl+c om alle transacties te kopiëren.

2. Open een nieuw Excel en plak hier de gegevens via plakken (ctrl+v). Onderstaand scherm verschijnt.

Na het plakken zullen de transacties in onderstaand Excel formaat zichtbaar worden.

3. Sla dit bestand op in de import folder van Penningmeester (c:\penningmeester\import\) en sluit het Excel bestand. Nadat het Excel bestand is gesloten worden alle transacties en posten worden automatisch in Penningmeester ingelezen. Afhankelijk van het aantal transacties kan dit enkele minuten duren.


Nieuw ING CSV formaat

Geplaatst aug 29, 2020 | Reacties uitgeschakeld voor Nieuw ING CSV formaat

De ING bank heeft het formaat aangepast, waardoor deze nu als OROV bestand wordt ingelezen en de kolommen verkeerd gevuld. Het formaat wordt momenteel aangepast in Penningmeester en z.s.m. beschikbaar gemaakt in versie 6.

Update 29-08-2020 14:00

Het nieuwe ING csv formaat is nu toegevoegd aan Penningmeester versie 6.1.0.34. Deze is te downloaden via de download pagina of in Penningmeester via menu help.. controleer op updates.

Herstellen onterecht aangemaakte rekeningen

Door de wijziging van het ING csv formaat worden transacties met met Penningmeester < 6.1.0.34 ingelezen als een ander bestand. Daarbij wordt de tegenrekening in het rekening veld gezet en een nieuwe rekening aangemaakt. Dit kan als volgt hersteld worden:

 1. Ga in Penningmeester naar menu beheer.. rekeningen beheer
 2. Selecteer de onterecht aangemaakte rekeningen* en klik op delete knop of verwijderen onderop de toolbar. De betreffende rekening wordt inclusief transacties verwijderd.
 3. Lees het ING bestand opnieuw in met de laatste versie van Penningmeester.

* Let op dat je geen eigen rekening verwijdert. Mocht dat toch gebeuren is een backup altijd terug te halen via menu beheer.. auto backups .

Ik gebruik Penningmeester versie 4 of 5

Voor versie 6 is een 1, 2 of 3 jarige licentie nodig (aan te schaffen via https://www.penningmeester.net/kopen). 
Upgraden van versie 5 naar versie 6 is niet mogelijk. Een eenmalige fee is helaas geen houdbaar model met aanhoudende vragen, opmerkingen, wensen, wijzigende bankformaten, windows updates en nieuwe functionaliteit. Vanaf 10 januari 2016 is daarom het licentiemodel aangepast naar een jaarlijkse. Vanaf versie 6 is dat de enige licentievorm die wordt aangeboden. Zie voor meer informatie ook: https://www.penningmeester.net/blog/penningmeester-versie-6. Op versie 4 en 5 worden geen updates meer uitgebracht.


Is mijn versie 4/5 database compatible met versie 6 of moet ik opnieuw beginnen

Je kunt een versie 4 of versie 5 database gewoon gebruiken met versie 6. In versie 6 kun je de administratie openen via bestand openen en daar je versie 4 administratie openen (standaard was dat c:\penningmeester\data\data.mdb)

Update 5 September 2020

ING heeft ondertussen het komma gescheiden formaat teruggezet. Daarmee is deze ook weer met versie 4 en 5 te gebruiken.


Kan geen online licentie controle uitvoeren

Geplaatst jan 3, 2020 | plaats een reactie

Op 18 december 2019 is er een beveiligingsupdate uitgevoerd op de licentieserver van Penningmeester. Dit zorgt ervoor dat de applicatie niet meer kan verbinden met de licentieserver om de licentiecontrole uit te voeren. Dit geeft bij het activeren van een licentie de volgende melding: ” Kan geen online controle van uw licentiesleutel uitvoeren.” Ook is het hierdoor niet meer mogelijk om rapporten te publiceren.

Hieronder een beschrijving per versie hoe dit op te lossen.

Penningmeester versie 6

Download en installeer versie 6.0.1.19 of hoger via de download pagina en activeer uw licentiecode

Penningmeester versie 5

 1. Download de file UseStrongCrypto.reg of de gezipte versie hier  en sla deze op. (dmv rechtermuis op de link en keuze “link opslaan als”.
 2. Klik met rechtermuis op de gedownloade file en kies voor de optie “Samenvoegen” of “merge” in het geval van een engelse versie van windows
 3. Herstart Penningmeester indien deze was gestart

*Mocht na het downloaden in stap 1 de extensie van het bestand .txt gemaakt worden door de browser, hernoem deze dan .reg van om stap 2 uit te kunnen voeren of download en unzip de gezipte versie hier.

Penningmeester versie 4

 1. Stop Penningmeester indien gestart
 2. Doorloop bovengenoemde stappen bij versie 5
 3. Open het bestand c:\penningmeester\Penningmeester.exe.config met notepad en verwijder de volgende regel<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>

U kunt per e-mail contact opnemen met info@penningmeester.net voor support


Begroting maken met salaris op 22e van de maand

Geplaatst mrt 11, 2018 | plaats een reactie

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe een andere dag (ontvangst van salaris) van de maand in te stellen voor rapportages. Als je Penningmeester wilt gebruiken als bedoeld, zul je moeten afstappen van de wens om overzichten te willen maken die lopen vanaf moment ontvangst salaris.  In Penningmeester stuur je  op een positieve begroting voor dat jaar, begrotingsruimte (hoe loop ik t.o.v. wat ik heb begroot) en prognose resultaat (wat hou ik aan het einde van het jaar of maand nog over).
Als voorbeeld hieronder een voorbeeld screenshot stand van zaken.
Daarin zie je het volgende:
1) Ik hou begroot dit jaar 5,30 over
2) Prognose nu is dat ik aan het einde van het jaar 292,56 over hou
3) Ik loop dit jaar 287,26 voor op begroting (begrotingsruimte)
 → De financiën voor dit jaar zien er dus goed uit.
Daaronder Maart:
1) Begroot geef ik 908,- meer uit dan dat er binnenkomt (dat kan door omstandigheden)
2) Op basis van werkelijke inkomsten en uitgaven deze maand geef naar verwachting 1.012 euro meer uit dan dat er binnen komt.
3) Ik heb dus een negatieve begrotingsruimte van 104 euro voor Maart begroot. Als ik daarop klikt zie ik dat dit boodschappen zijn.
Oftewel.. in Penningmeester stuur je niet op resultaat (inkomsten-/- uitgaven) per maand. Deze kan per maand nog steeds verwacht positief zijn (ik krijg vakantiegeld) en andere maand verwacht negatief (ik ga met vakantie). Daarentegen stuur je op basis van begroting en hoe je t.o.v. deze begroting loopt. Belangrijk hiervoor is de begroting goed en realistisch te vullen. Uiteraard met als doel een positief bedrag aan het einde van het jaar over te houden. Is die negatief, dan kun je deze aanpassen door uitgaven te verlagen of inkomsten te verhogen. Nadat je een begroting hebt opgesteld is het vervolgens van belang de begrotingsruimte in de gaten houden om je begroting te vergelijken met de werkelijke inkomsten en uitgaven. En eventueel bezuinigen waar nodig.
Om de prognose zo goed betrouwbaar mogelijk te krijgen, stel je de dag in begroting als volgt in:
Ingevuld: Het bedrag wordt op de opgegeven dag in de maand geprognotiseerd. Als de opgegeven dag gepasseerd is, zal het bedrag niet meer worden meegenomen in de prognose van die maand. Dit is bedoeld voor bedragen die maandelijks op dezelfde dag vallen, zoals bijvoorbeeld uw maandelijkse salaris.
Leeg: Het opgegeven bedrag wordt over de volledige maand verspreid. De restprognose is het begrote bedrag -/- het werkelijke uitgaven. Als de werkelijke uitgaven hoger zijn, zal de restprognose 0 zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die erg onregelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld kleding.
Met dag 0 (nul): Verdeelt het bedrag gelijkmatig over de (resterende) dagen van de maand. Ongeacht de werkelijke inkomsten/uitgaven, zal de restprognose begroot bedrag/ aantal dagen in maand * resterende aantal dagen in de maand zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die regelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld boodschappen. Mocht je wekelijks of 2 wekelijks boodschappen doen is het wellicht de overweging waard om dag leeg te laten (zie boven).
Bij een salaris die je maandelijks op de 22e ontvangt vul je bij dag dus 22 in op de begroting. Voor boodschappen geef je als dag 0, zodat je gedurende de maand ziet of je meer of minder uitgeeft dan verwacht. Voor iedereen die zijn salaris iedere 4 weken krijgt is de maandelijkse begroting niet geschikt. In dat geval kun je je salaris beter begroten door een herhaalde reservering (iedere 4 weken) te maken via tab reserveringen.

Export en import Excel

Geplaatst nov 2, 2017 | plaats een reactie

In een recente windows update (windows 10: KB4041676. Windows 7: KB4041681 en KB4041678) is een aanpassing doorgevoerd waardoor de excel import en export mogelijk niet meer werkt.

Oplossing hiervoor is de xlsx in plaats van de xls extentie te gaan gebruiken. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de microsoft Data Connectivity Components zijn geïnstalleerd. Deze is te downloaden en installeren via:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23734


Penningmeester versie 6

Geplaatst mrt 21, 2017 | plaats een reactie

Penningmeester versie 6 is hieronder te downloaden.

 

Nieuw in versie 6

 • Een profiel van rekeningen opgeven in de begroting.
 • Diverse verbeteringen in de prognose berekeningen.
 • Performance tuning.
 • Weergave van stijgers en dalers in stand van zaken panel.
 • Cashflow prognose rapportage.
 • Betere afhandeling van mogelijke duplicaten bij het inlezen van transacties.

Ook voor jaarlijkse bedragen is de opgegeven dag nu bepalend voor de begrotingsruimte en prognose berekening:

 • Indien geen dag opgegeven => Te gebruiken voor onregelmatige posten zoals Ziektekosten, Uitjes en Inrichting. Begrotingsruimte. Prognose gaat ervan uit dat hele bedrag wordt besteed gedurende het jaar. De begrotingsruimte blijft 0 totdat het bedrag is overschreden of einde jaar voorbij is.
 • Indien dag 0 opgegeven => Te gebruiken voor regelmatige posten zoals Diversen, Drogist, Parkeren, Boodschappen. Als je meer of minder uitgeeft dan gemiddeld begroot is dat direct zichtbaar in de begrotingsruimte en prognose.

Installatie

Versie 6 is een aparte applicatie die je naast de bestaande versie 5 geïnstalleerd kan worden installeren in de map c:\penningmeester\.  Je kunt in versie 6 je bestaande versie 5 administratie openen via menu bestand… openen.

Licentie

Versie 6 is te gebruiken door iedereen met een Penningmeester 1,2 of 3 jarige licentie.
Tot augustus 2017 1 maart 2018 is het mogelijk om versie 6 met een oneindige versie 5 licentiecode te proberen. Houd er rekening mee dat als je de optie gebruikt om geen rekening op te geven in de begroting, je administratie niet meer backwards compatibel is met versie 5 omdat die dit niet ondersteunt.

Upgraden

Upgraden van versie 5 naar versie 6 is niet mogelijk. Een eenmalige fee is helaas geen houdbaar model met aanhoudende vragen, opmerkingen, wensen, wijzigende bankformaten, windows updates en nieuwe functionaliteit. Vanaf 10 januari 2016 is daarom het licentiemodel aangepast naar een jaarlijkse. Vanaf versie 6 is dat de enige licentievorm die wordt aangeboden. Bestaande klanten kunnen hun versie 3, 4 of 5 uiteraard wel verder wel blijven gebruiken, zonder dat de licentiecode verloopt.

 Penningmeester Nederlandse Bridge Bond uitgave

Geplaatst dec 25, 2016 | plaats een reactie

iconDeze maand is een speciale Penningmeester Nederlandse Bridge Bond uitgave beschikbaar gesteld voor alle bridge verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Hierin is het onder andere mogelijk gemaakt om een ledenbestand in te lezen en lidmaatschap contributies te beheren en controleren.


Best getest Computer!Totaal 2016

Geplaatst mei 14, 2016 | plaats een reactie

CT_Best getest
Na een zeer strenge voorselectie heeft Computer!Totaal vijftig verschillende online en offline huishoudboekjes getest. Van de 50 geselecteerde huishoudboekjes hebben zij een duidelijke voorkeur: de winnaar van de huishoudboekjestest 2016 is wederom Penningmeester.

Supertrots dus weer!

Lees de huishoudboekjes test van Computer!Totaal hier (PDF)!

 


Bestedingsruimte mobiel bekijken

Geplaatst mei 5, 2016 | plaats een reactie

“Hoeveel kan ik nu nog aan …. uitgeven?” is een vraag die ik wel eens van mijn vrouw krijg. Een vraag die eigenlijk best lastig te beantwoorden.
Hoeveel hebben we al uitgegeven? Wat kost de vakantie? Willen we nog iets overhouden dit jaar? Een hoop factoren die eigenlijk in het antwoord zouden moeten worden meegenomen.

Met de overtuiging dat mijn “best geteste huishoudboekje” daar altijd en direct antwoord op zou moeten geven, had ik in Penningmeester:

 • Via menu rapporten > begroting >  jaarbegroting een rapport gemaakt die het restbudget van de huidige maand voor haar weergeeft.
 • Het rapport had ik opgeslagen en gepubliceerd onder de naam “Maandbudget”
 • op haar telefoon in safari de url https://www.penningmeester.net/m4/ geopend toegevoegd aan het startscherm.

Daarmee had zij een Penningmeester icoon op het startscherm van haar telefoon, waarmee ze altijd en overal het maandbudget per post kan bekijken. Doordat ik mijn transacties en begroting in Penningmeester regelmatig bijwerk en via “rapporten publiceren (alt + spatie)”mijn geselecteerde rapporten heeft zij altijd een actueel overzicht bij zich.

Helaas werd het rapport afgelopen jaren nooit door haar bekeken.  Omdat ik heel goed begrijp dat al die cijfers vreselijk saai zijn, heb ik afgelopen week in het rapport ook een voortgangsindicator gemaakt. Met nog wat extra aanpassingen voor de mobiele telefoon stond het rapport ook op de telefoon van mijn vrouw.  Een heel stuk beter dan alleen de cijfers, maar toch klonk ze niet erg enthousiast.  De naam “maandbudget” bleek uiteindelijk een negatieve lading te hebben, waar ze inderdaad gelijk in heeft. Vandaar dat vanaf versie 5.6 er een nieuw rapport beschikbaar is gekomen onder de naam “Bestedingsruimte”.  Dit rapport geef per post aan wat je hebt uitgegeven en hoeveel je nog kunt besteden. Dat is standaard ingesteld op “dit jaar tot het einde van de huidige maand” voor de variabele uitgaven.

Of het rapport nu wel door haar gebruikt gaat worden is nog even afwachten. Om de kansen op gebruik te verhogen, stel ik  het hierbij ook beschikbaar voor alle Penningmeester gebruikers.  Momenteel nog alleen in de bèta versie  te downloaden via:

https://www.penningmeester.net/beta/downloads/Penningmeester5Setup.msi

Hieronder een voorbeeld ervan in app vorm.

Bestedingsruimte uitgaven op mobiele telefoon

Uitgaven en bestedingsruimte op mobiele telefoon. Door op een post te tikken kunnen nog onderliggende details worden weergegeven

 


Licentievorm

Geplaatst jan 10, 2016 | plaats een reactie

Vanaf 10 januari 2016 is de licentievorm van Penningmeester aangepast. U kiest nu voor een licentie die 1, 2 of 3 jaar geldig is. Zolang uw licentiecode geldig is kunt u updates en upgrades gratis downloaden en installeren.


Vernieuwd forum

Geplaatst aug 4, 2014 | 3 reacties

Na een periode reacties op de website uit te hebben geschakeld vanwege grote hoeveelheden spamberichten staat deze nu weer aan met captcha. Tegelijkertijd is  er een Vernieuwde forum Penningmeester huishoudboekjenieuw forum gekomen, waarop vragen, bugs en suggesties geplaatst kunnen worden. Doel hiervan is om de dezelfde vragen per e-mail te reduceren, zodat er meer tijd overblijft om Penningmeester verder uit te breiden en verbeteren. Alle berichten worden gecategoriseerd en getagd, zodat deze binnenkort per scherm/onderwerp vanuit Penningmeester zelf beschikbaar kunnen worden gesteld.

Het forum is ondertussen gevuld (anoniem) met de meest gestelde vragen en antwoorden die per e-mail zijn verstuurd.

Verder bevat het forum een stem mogelijkheid (pijltjes naast het bericht), waarmee op een bug of suggestie gestemd kan worden. Het is de bedoeling om deze te gebruiken als volgorde voor verdere aanpassingen; dus ziet u een bericht die u graag opgelost wilt hebben; stem hier dan s.v.p. op.

Om een bericht te plaatsen dient u een account aan te maken. Hiervoor geeft u een naam (alias) en e-mail adres op. Het wachtwoord ontvangt u op het opgegeven e-mail adres. Zodra u met de account een bericht heeft geplaatst wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van antwoorden en reacties op het bericht.


 


Penningmeester versie 5

Geplaatst jun 2, 2014 | 5 reacties

Versie 5 van Penningmeester wordt momenteel getest door verschillende Penningmeester bèta testers. Versie 5 bevat ruim een jaar aan nieuwe functionaliteit en verbeteringen.

Proberen?

Versie 5 kunt u naast versie 4 installeren en gebruiken. Zorg wel dat u versie 5 in een aparte folder installeert (bijv c:\penningmeester5\). Na installatie kunt u uw versie 4 administratie in versie 5 laden. Een administratie is niet volledig backwards compatible. Dat betekent dat u de wijzigingen die u in versie 5 aanbrengt niet allemaal met versie 4 gebruikt kan worden. Beslis dus tijdig met welke versie u door wilt gaan.
Tijdelijk kunt u deze versie met uw huidige versie 4 licentie gratis proberen. Daarna kunt u versie 5 blijvend gebruiken door een geldige licentie aan te schaffen of uw versie 4 licentie te upgraden.

Hieronder een overzicht met de belangrijkste wijzigingen die in versie 5 zijn doorgevoerd.

Dashboard

Het nieuwe dashboard in versie 5 geeft u in 1 oogopslag een totaalbeeld van uw financiën. Heb ik voldoende saldo.. (wanneer) kom ik rood te staan.. wat hou ik over dit jaar? Hoe lig ik ten opzichte van mijn begroting.. en nog veel veel meer.

In het dashboard kunt u eenvoudig doorklikken naar de betreffende detail informatie.

Financieel dashboard

Relaties toekennen

Sinds het “nieuwe pinnen” staat er vaak een onleesbare tekst in het omschrijvingsveld. Daarom is het in versie 5 mogelijk gemaakt om een relatie aan een transactie toe te kennen. Als er een relatie is toegekend wordt deze in plaats van de originele omschrijving weergegeven in het transactieoverzicht. Relaties zijn net als posten automatisch toe te kennen aan transacties.

 

Relaties aan transacties toekennen

Bijlagen toevoegen

Op menig verzoek is het nu mogelijk om een bijlage aan een transactie of relatie toe te kennen. Dubbelklik op een transactie en voeg eenvoudig een bijlage toe aan een transactie. Ook kunt u eenvoudig een document kopiëren (bij voorbeeld vanuit de mail) en via rechtersmuis op een transactieregel plakken als bijlage. Zo kunt u eenvoudig uw factuur of bonnetje opslaan bij een transactie in Penningmeester.

Bijlagen koppelen

 

Jaarbedrag begroten

Het is nu mogelijk om in de begroting een jaarbedrag voor een post op te geven. In dit geval volgt de begroting de werkelijke inkomsten/uitgaven van die post (tot maximaal het begrootte bedrag) en wordt het restbedrag over de resterende dagen van dat jaar in de prognose verdeeld.

Begroting

 

en nog veel meer…

verder zijn nog diverse verbeteringen in versie 5 doorgevoerd om u nog beter inzicht in uw financiën te geven en het gebruik eenvoudiger, intuïtiever en prettiger zal maken.

 • Uw rekeningen en posten een eigen kleur geven
 • Verbeterde performance
 • Nieuwe autopostregels (nu actieregels)
 • Nieuwe layout

Daarnaast zijn er nog veel kleine verbeteringen doorgevoerd, die u bij het gebruik zal merken. De komende periode staat nog in het teken van bugfixes en verbeteringen op basis van de testbevindingen.21 juni 2013 versie 4.9.0.34

Geplaatst jun 21, 2013 | plaats een reactie

Installer aangepast voor .net 3.5 framework.

In de laatste versie van Penningmeester kan het voorkomen dat de licentiecontrole niet kan worden uitgevoerd.
Oplossing hiervoor is de laatste versie van het microsoft .net framework te installeren.
Welke versie is afhankelijk van de windows versie. Voor windows 7 en 8 is dat onderstaande link:
http://www.microsoft.com/nl-nl/download/details.aspx?id=30653

Voor oudere versie is het:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851

Excuses voor het eventuele ongemak.

 


Aangepast IBAN rekening formaat Rabobank

Geplaatst apr 28, 2013 | 1 reactie

Afgelopen week heeft de Rabobank een nieuw formaat toegevoegd waarin de nieuwe IBAN nummers worden doorgegeven. Ook zijn er in deze nieuwe csv file enkele nieuwe velden toegevoegd waardoor Penningmeester het bestand niet meer herkent.
Het nieuwe formaat wordt ondertussen ondersteund in de laatste versie van Penningmeester.
Vanwege een wijziging in het omschrijving veld van het nieuwe Rabobank formaat is het aan te bevelen om geen overlappende periodes met eerder ingelezen transacties via het oude formaat te downloaden. Dat zou mogelijk dubbele transacties kunnen veroorzaken.

In de laatste versie is ook een aanpassing gemaakt om de overgang naar IBAN eenvoudiger te maken. Bij het inlezen wordt gecontroleerd of er al een origineel rekeningnummer (zonder IBAN toevoegingen) aanwezig is.
In dat geval, wordt het originele rekeningnummer overgenomen. Dat kunt u gerust zo houden. Wilt u toch liever dat het langere IBAN nummer zichtbaar wordt in plaats van het originele nummer, dan kunt u het rekeningnummer via beheer.. rekening omnummeren.
Zie voor een beschrijving hiervan: Omnummeren naar IBAN rekeningnummer.

IBAN ondersteuning PenningmeesterBest getest Computer!Totaal

Geplaatst jan 23, 2013 | 2 reacties


Sent: woensdag 23 januari 2013 16:12
To: info@penningmeester.net
Subject: Gefeliciteerd met uw Computer!Totaal keurmerk!

Van harte gefeliciteerd met het behalen van het Computer!Totaal keurmerk.
Dit keurmerk is toegekend aan uw product: Penningmeester 4.9.0.9 in nummer 2 van Computer!Totaal op pagina 37.
U krijgt hierbij toestemming voor het gebruik van het Computer!Totaal keurmerk Best Getest in uw communicatie.

Met vriendelijke groet,
Computer!TotaalOmnummeren naar IBAN rekeningnummer

Geplaatst dec 8, 2012 | 1 reactie

Triodos is onlangs overgegaan naar IBAN rekeningnummers en andere banken zullen binnenkort volgen. Zodra uw bank over is op IBAN/BIC rekeningnummers, kunt  u uw Penningmeester huishoudboekje hier als volgt op aanpassen.

 1. Start penningmeester
 2. Loop de transacties (handmatig) na op dubbele transacties van het oude en het nieuwe nummer. N.b. Penningmeester kan rond de datum van overgang dubbelingen hebben toegelaten omdat het rekeningnummer nu anders is.
 3. Verwijder van eventuele dubbele regels een van de 2 regels door de regel te selecteren en op de delete knop te drukken.
 4. Open het omnummerscherm met behulp van de toetsencombinatie ctr + F10.
 5. Geef bij rekeningnummer het oude bestaande rekeningnummer; en bij omnummer het nieuwe IBAN rekeningnummer.
 6. Klik op OK en het oude nummer wordt omgenoemd naar het nieuwe IBAN nummer.

IBAN-omnummeren

Deze actie is eenmalig nodig nadat uw bank over is gegaan naar IBAN/BIC!Penningmeester huishoudboekje app

Geplaatst nov 9, 2012 | 9 reacties

Penningmeester is nu ook in app vorm verkrijgbaar! Daarmee heeft u altijd en overal inzicht in uw actuele financiële situatie op uw telefoon of tablet. Handig!

Lees meer


Gebruik op meerdere PC's tegelijk

Geplaatst nov 16, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Gebruik op meerdere PC’s tegelijk

Omdat steeds meer klanten hun administatie op verschillende PC’s willen kunnen benaderen is het vanaf nu mogelijk gemaakt om een Penningmeester licentiecode op meerdere PC’s (max 3) binnen een netwerk tegelijk te activeren. Handig? Hieronder enkele mogelijkheden om uw huishoudboekje vanaf verschillende PC’s te benaderen.

Centrale netwerkschijf
Als u thuis een centrale netwerkschijf heeft kunt u de database van Penningmeester via menu beheer → database beheer verplaatsen naar de centrale netwerklokatie. Op iedere PC waarmee u de administatie wilt benaderen installeert en activeert u de Penningmeester software en verwijst u naar de centrale database lokatie.
Door het plaatsen op een centrale netwerk lokatie zal de performance van Penningmeester afnemen.

Via dropbox
Alternatief van de centrale netwerklokatie is gebruik te maken van dropbox (zie http://www.dropbox.com/). Met deze gratis cloud service kunt u een folder aanmaken die automatisch tussen uw PC’s wordt gesynchroniseert. Ook in dit geval kunt u in Penningmeester via menu beheer → database beheer uw administratie database in de dropbox folder plaatsen en vervolgens vanaf meerdere PC’s benaderen. Kennis van zaken en voorzichtigheid is met deze inrichting wel geboden. U kunt uw administratie namelijk maar op 1 PC tegelijk aanpassen / bijwerken. Maakt u wijzigingen op 2 PC’s tegelijkertijd, dan kan dat synchronisatie conflicten veroorzaken (zie ook http://www.dropbox.com/help/36).Nieuw transactie detail scherm

Geplaatst sep 19, 2011 | plaats een reactie

Vanaf versie 4.4.0.10 heeft Penningmeester een nieuw transactie detailscherm. In het tabblad “detail” ziet u alle relevante informatie over een transactie, kunt u eigen opmerkingen opgeven en makkelijk een post (rubriek) aan de transactie toekennen.
In het tabblad splitsen kunt u een transactie splitsen in meerdere regels. Aan iedere gesplitste regel kunt u een afwijkende datum, post, bedrag en kenmerk toekennen. Handig om een creditcard betalingen over meerdere posten te verdelen of een bedrag administratief in een ander jaar te laten.

Nieuw transactie detailscherm

 

Scherm snelkoppelingen:
crtl + pijl links: vorige record
crtl + pijl rechts: volgende record
crtl + enter: OK
crtl + N: Nieuwe splitsregel
crtl + W: Wijzig gesplitste regel
crtl + D: Verwijder gesplitste regel

De focus in het scherm start altijd op de post. U kunt dus direct beginnen met het intypen van de eerste letters van een post. Druk op enter wanneer u klaar bent. Zijn er nog meer transacties om te rubriceren, dan gaat het scherm naar de volgende transactie. Is het de laatste transatie in de selectie, dan wordt het scherm automatisch afgesloten.

In het rekeningoverzicht, rapporten en grafieken worden gesplitste regels alléén getoond als u midden onderin het scherm heeft gekozen voor “administratieve weergave (alt + a)”. Staat u in “werkelijke weergave (alt +w)” dan wordt de originele transactieregel getoond.Eerste hulp bij budgetteren

Geplaatst sep 7, 2011 | 6 reacties

In versie 4.4 is het begrotingsscherm flink verbeterd. Dit zal het makkelijker maken om een begroting / budget van uw inkomsten en uitgaven te maken en te onderhouden. Hieronder een beschrijving van de aanpassingen.

Afwijkingen visueel weergeven

Als u een begroting maakt voor een post is het handig om te weten of dit overeenkomt met uw werkelijke inkomsten en uitgaven. Bovenin het scherm is nu een slider balk toegevoegd, waarmee u het verschil tussen de begroting en werkelijke transacties visueel kunt weergeven. Zet deze bijvoorbeeld op 20% en de bedragen worden rood of groen weergegeven als deze meer dan 20% afwijken van de werkelijke transacties. Klik op een bedrag en u ziet rechts in de begrotingstotalen het verschil.

Begrotingstotalen

Rechts in het scherm heeft Penningmeester nu een overzicht van de begroting. Bovenin staan hierin de totalen van de begroting, maandelijkse inkomsten en uitgaven en inkomsten en uitgaven van de geselecteerde maand. Onderin ziet u de totalen van de geselecteerde post van de geselecteerde maand en eventuele afwijkingen ten opzichte van de werkelijke transacties. Is er geen specifieke maand geselecteerd, dan worden de gemiddelden per maand van de post weergegeven.

Op welke dag valt een post

Sommige posten vallen maandelijks (ongeveer) op dezelfde dag. Als Penningmeester hier een patroon in kan vinden, zal er onderaan een “valt op dag” zichtbaar worden. Het is aan te bevelen om voor deze vast maandelijks terugkerende posten een dag op te geven in de begroting, zodat de prognose in Penningmeester nog nauwkeuriger wordt. Wordt uw loon een keer toch een aantal dagen later gestort dan de opgegeven dag, dan verschuift Penningmeester het bedrag automatisch voor mazimaal 10 dagen in de prognose (bestaande functionaliteit).

Nieuwe layout

Het begroting en reserveringenscherm is verplaatst van het beheer- naar het hoofdmenu. Het heeft daarmee een prominentere plek en een nieuwe layout a la het rekeningoverzicht gekregen. Onderin het scherm treft u de toolbar om begrotingsregels te genereren, wijzigen, verwijderen of snel een rapport kunt maken. U kunt bedragen direct in het begrotingsscherm maken door de waarde van een cel te wijzigen. Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
Schermvoorbeeld (verkleind met fictieve data):
Het nieuwe begrotingsscherm in Penningmeester 4.4