Vrij te besteden bedrag weergaven3 May 2018 18:41

Op dit moment heb ik een eigen Excel werkblad waarin ik de maand begroting vergelijk met de daadwerkelijke uitgaven/inkomsten. Resultaat is een, voor de desbetreffende maand, nog vrij te besteden bedrag. Mijn vraag is: is er binnen penningmeester ook een mogelijkheid dat het systeem een vrij te besteden bedrag per maand aangeeft, waarbij maandbegroting vergeleken wordt met daadwerkelijke transacties

1 Antwoorden
3 May 2018 18:57

Als je een begroting aanmaakt (https://www.penningmeester.net/help#begrotingbeheer) kun je de bestedingsruimte bekijken ja. Dat kan via het bestedingsruimte rapport per maand of per jaar. Ook de diverse prognose rapporten geven de stand ten opzichte van de opgestelde begroting weer.