Vrij invulbaar veld toevoegen29 Aug 2014 19:12

Ik zou graag nog een extra kolom (met vrij invulbare tekst, vergelijkbaar met de memo-kolom van Davilex) toegevoegd willen hebben. Dit geeft de mogelijkheid om extra informatie bij een inkomst of betaling te doen. Dit kan evt. ook in het veld “mededeling”, maar dan moet je kiezen voor het laten vervallen van de oorspronkelijk geïmporteerde tekst (wat ik liever niet doe, want deze tekst geeft ook informatie die ik wil behouden), of het toevoegen van de extra informatie aan de oorspronkelijk geïmporteerde tekst (wat ten koste van het overzicht gaat). Vandaar bovenstaande suggestie.

1 Antwoorden
9 Sep 2014 18:48

Is het vrij invulbare veld kenmerk daarvoor te gebruiken? Die is vrij invulbaar (255 karakters) en kan via rechtermuis op de veldnaam ook in het transactiescherm zichtbaar gemaakt worden.
Het veld mededelingen is overigens een kopie veld van het origineel. Die is alleen niet zichtbaar. Dat zou het scherm nog drukker maken. Misschien een optie om met een button de originele beschrijving ook weer te kunnen geven.

11 Sep 2014 14:59

In de handleiding staat n.m.m. niet exact aangegeven waarvoor het veld kenmerk is bedoeld.
Ik heb het zo geïnterpreteerd dat dit veld bedoeld is voor regelmatig terugkerende vaste tekst (ingevoerde tekst wordt namelijk in het rolmenu bij kenmerk vastgehouden). Op deze wijze kun je een post nader specificeren, bijv. de post heeft betrekking op een specifiek gezinslid. In het veld kenmerk vul ik dan de naam van het gezinslid.
Ik weet niet of dit veld door jou zo bedoeld is, maar het geeft n.m.m. in ieder geval wel een verdieping van de informatie op postniveau.

Op deze wijze gebruikt geeft het echter geen oplossing voor de door mij aangedragen suggestie. Wat ik bedoel is dat ik informatie wil geven bij een post die ik eenmalig gebruik (dus niet vasthouden in het rolmenu). Ik heb nl. graag een veld waarin bij een kostenpost extra toelichting kan geven. Bijv. bij abonnementsbetaling: waar heeft deze betaling betrekking op en voor welke periode; bij verzekeringen: welke verzekering, welke periode etc.; bij autokosten: betreft het een grote of een kleine beurt, etc.

Als je vindt dat het dan te druk wordt (teveel kolommen in het overzicht), zou het ook in het veld kenmerk kunnen, maar dan moet de tekst niet in het rolmenu vastgehouden worden.

Een betere optie lijkt me de (reeds toegezegde) optie om kolommen te verbergen. Dan kan iedereen zelf uitmaken hoe druk hij het overzicht wil hebben.