Reserveringen met boekstuknummerIs het mogelijk om een inkomende factuur ook een intern boekstuknummer te geven?  Zo ja, hoe werkt dat?