Rapporten eigen datum filter instellen12 Feb 2021 07:34

Ik zou gaarne “per jaar” meerdere jaren terug een uitdraai kunnen maken van de toenmalige Balans of Winst/verlies etc.
Nu kan je maar 1 jaar max. terug gaan om alleen dat bewuste jaar te bekijken.
Gaarne uw hulp.

1 Antwoorden
12 Feb 2021 07:35

Het is mogelijk een eigen datum in te stellen ja.
 
Als je een rapport opent krijg je deze vraag. 
image.png
Kies voor nu voor optie ingestelde filter en bewerk
 
Daar kun je de “datum tussen” zelf instellen
image.png
 
Achteraf is het ook mogelijk in het rapport linksboven via de knop filter
 
image.png