Rabobank CSV (Nieuw formaat) en datum transactie5 Apr 2018 16:47

Penningmeester importeert nu de transactiedatum waar voorheen de rentedatum geïmporteerd werd.
In het oude txt bestand van de Rabobank was kolom 3 de rentedatum en kolom 8 de transactiedatum
In het nieuwe csv bestand is kolom 5 de transactiedatum en kolom 6 de rentedatum.
Penningmeester 6 leest voor het oude formaat de rentedatum in en voor het nieuwe formaat de transactiedatum.
Doordat ik een download deed bij de Rabobank van de CSV vanaf de laatste download kreeg ik meer gegevens binnen dan sinds de laatste txt download. Daardoor heb ik nu voor een aantal transacties dubbele transacties in penningmeester staan.
Graag zou ik dit opgelost zien.
Ik vind overigens de transactiedatums eigenlijk wel goed. Dat vergelijkt namelijk makkelijker met de gegevens in de bankomgeving. Maar misschien dat er eerder bewust een keuze is gemaakt voor de rentedatum, dan zou ik daar graag een uitleg over zien.
Bij voorkeur zou ik zelf graag zien dat Penningmeester zowel transactiedatum als rentedatum kan opslaan.
Er moet denk ik ook een aanpassing komen in de import functie die dubbele transacties die nu ontstaan WEL herkent.

1 Antwoorden
5 Apr 2018 17:00

De transactiedatum is de datum die gebruikt zou moeten worden; die wijzigt nml niet meer. Het was dus een bug in de implementatie van het vorige formaat (zie ik nu). Dat zorgt er nu voor dat er dubbelingen kunnen worden ingelezen bij overlappende periode van nieuwe en oude formaat. Om een gewijzigde datum in de duplicaten check erbij mee te nemen wordt mij te complex met kans op fouten. N.b. Rekeningnummers, tegenrekeningen, omschrijvingen en mededelingen kunnen wijzigen; datum en bedrag zijn 2 velden waarvan Penningmeester uit gaat dat deze niet meer wijzigen (wat ook niet zou moeten). Bij overgang naar het nieuwe formaat zal dus geen overlappende periode gedownload moeten worden omdat dit duplicaten kan veroorzaken. Ik kan daar momenteel even geen andere oplossing voor bedenken.