Print met gefilterde mutaties wordt na verwijdering of aanpassing niet doorveranderd10 Feb 2021 21:27

Ik ben al jaren een enthousiaste gebruiker van Penningmeester en ik kom al een tijdje het volgende probleem tegen:

Uitgaande van lijst met alle transacties zet ik er een filter op  (bv kenmerk) Ik krijg vervolgens keurig een lijst met de gefilterde mutaties op het scherm, met op de onderste regel een totaalbedrag voor BIJ en voor AF.
Ik print vervolgens de lijst via Snelrapport – Transactielijst. De geprinte lijst komt overeen met het scherm

Nu verwijder ik uit de gefilterde lijst een mutatie of ik pas bij een mutatie het filter-argument aan. Het totaalbedrag op de onderste regel van het scherm wordt keurig aangepast.
Nu print ik de lijst opnieuw via Snelrapport – Transactielijst.
Als ik nu naar de geprinte lijst kijk is deze NIET aangepast, m.a.w. de op het scherm verwijderde mutatieregel staat er nog op en het totaalbedrag is dus ook niet aangepast.
Pas als ik Penningmeester afsluit en weer heropen is ook de print aangepast en klopt het weer met de filtering op het scherm.

Vragen:

  1. Kan het bovenstaande item worden opgelost?
  2. Is het mogelijk dat bij een gefilterde lijst de aparte BIJ en AF bedragen gesaldeerd  worden tot één totaal?

Ik hoor het graag.

1 Antwoorden
10 Feb 2021 21:39

Ik zie inderdaad dat het verwijderen niet als aanpassing op rapportage wordt gezien. Ik zal het nagaan bij doorontwikkeling. Voor nu is een makkelijkere oplossing dan opnieuw starten om rechtsonderin (links van PM nummer) op de refresh knop te klikken en daarna het rapport nog te genereren.
Voor wat betreft het salderen. Dat is alleen mogelijk bij overzichtsrapporten (bijvoorbeeld snelrapport.. post samenvatting); niet de transactie rapporten. Van belang is daarbij dat bij de post het salderen op inkomsten of uitgaven staat.