percentages-in-grafieken-en-grafieken-naam-geven7 Mar 2021 12:12

Ben nieuw in Penningmeester. Wat een geweldig programma, ik ontdek iedere dag weer nieuwe functies.Niettemin heb ik twee suggesties m.b.t. de grafieken:(1) Rechts van de post-taartdiagrammen staan de getallen van de posten met inkomsten en uitgaven opgeteld. Ik mis de percentages per post in verhouding tot de inkomsten of uitgaven. Zouden die achter de getallen kunnen worden opgenomen? (De verhoudingen zijn nu al zichtbaar in de diagrammen, dus intern door het programma berekend, wat wil zeggen dat de precieze percentages betrekkelijk gemakkelijk toegevoegd moeten kunnen worden).(2) Bij rapporten kunnen filters en instellingen niet alleen worden vastgelegd, maar ook met naam in de lijst met rapporten worden opgenomen. Erg handig. Zou dat ook voor grafieken kunnen? Ik heb gezien dat deze vraag in 2014 ook al gesteld is.

1 Antwoorden
17 Mar 2021 19:48

De percentages heb ik in de komende versie 6 toegevoegd. Het opslaan van grafieken zoals de rapporten niet heb ik (nog) geen oplossing voor. Dat vereist een vrij grote aanpassing. Mocht ik op dat onderdeel een grote aanpassing maken in de toekomst zal ik de wens in gedachte houden, maar ik verwacht niet dat dit op korte termijn toegevoegd zal worden.