Penningmeester langzamer geworden28 Dec 2020 13:15

Mijn “penningmeester“ is sinds een paar weken erg langzaam met opstarten en het genereren van lijsten. Ik heb even in het logbestand gekeken en vind daar inderdaad sinds 3 december een foutmelding die voor mij niet te ontcijferen is:
System.Data.SyntaxErrorException: Syntaxisfout: ontbrekende operand na de operator s.
bij System.Data.ExpressionParser.Parse()
bij System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
bij System.Data.Select..ctor(DataTable table, String filterExpression, String sort, DataViewRowState recordStates)
bij System.Data.DataTable.Select(String filterExpression, String sort, DataViewRowState recordStates)
bij System.Data.DataTable.Compute(String expression, String filter)
bij GiroNet.Controller.Balance.CalculateBalance(DataView groupedReportView, BalanceSumField sumField, String accountNumber, DateTime onDate, RefBalance refBalance, Boolean calculatePm)
bij GiroNet.Forms.GraphForm.?????????????????????????????????????????(Chart , GraphSettings , DateTime , DateTime , RapportDataDataTable , GiroDataFilter )
bij GiroNet.Forms.GraphForm.?????????????????????????????????????????(GraphSettings , Boolean )
bij GiroNet.Forms.GraphForm.FillData(ReportDatasetCache reportDataset)

1 Antwoorden
28 Dec 2020 13:15

Ik zie de melding inderdaad. Is er misschien een post toegevoegd met een vreemd teken (bijvoorbeeld ‘ of >).
Zo ja.. helpt het als je dat teken verwijdert.
 
Om performance goed te houden wil het helpen om gegevens voor een bepaalde datum te archiveren. Zie ook:
https://www.penningmeester.net/help/beheer/archiveren

4 Jan 2021 16:53

Hoi Jochem, Het zou een mooie en simpele functionaliteit zijn als je per 31/12 alle transacties van voorgaande jaar kan aggregreren, zodat je nog steeds inzicht blijft houden over alle perioden zonder een archief terug te zetten. Volgens mij heb je dan nog steeds een goede perfomance