Ontvangst boeken op een uitgavenpost8 Sep 2014 09:12

ik probeer een ontvangst te boeken op een uitgavenpost (bv. ik heb het weekendje betaald en krijg van de buren hun aandeel terugbetaald).
Bij opvraging van het resultaat staat deze ontvangst vermeld bij de inkomsten, ipv verrekening op de uitgavenpost zoals in versie 4.
Hoe dit oplossen ?

7 Oct 2014 19:52

NOG EEN VOORBEELD : je krijgt een ristourno op je bank betaald van een faktuur die je cash betaald hebt. Dan komt hie ristourno plots in de ontvangsten ipv op de bijhorende kostenrekening ?

2 Antwoorden
8 Sep 2014 11:34

Versie 5 gaat hier inderdaad net iets anders mee om dan versie 4. Met salderen aan wordt een post bij de inkomsten / uitgaven geteld afhankelijk van het resultaat (inkomsten -/- uitgaven) van die maand. Versie 4 bepaalde dat op het totaal resultaat van de geselecteerde periode (niet van de gekozen maand).
Reden voor het aanpassen is om dit herbruikbaar en consistent te maken voor grafieken en dashboard. Het aanpassen naar de manier waarop versie 4 dat deed is helaas niet meer mogelijk. 

9 Sep 2014 15:43

boekhoudkundig moet je een creditnota op een uitgavepost kunnen boeken, zelfs als die op een andere rekening binnenkomt
Ik vind toch dat grafieken en dergelijke attributen ondergeschikt moeten zijn aan de boekhouding

persoonlijk zou ik daarvoor overwegen terug naar versie 4 te gaan

8 Sep 2014 16:00

beste,
toch niet hoor ik heb b gehad. een post sport waar ik 100 € uitgaven heb gehad en 9 € terugbetaald heb gekregen, deze 9 € staan apart bij de inkomsten vermeld.
ook bv. een weekendje samen met een ander koppel waar ik de rekeningen heb betaald, lijkt het me toch niet logisch dat in mijn uitgaven dit dubbel zo duur geboekt staat ?
 
mvg

12 Sep 2014 16:30

hoe kan ik dit dan oplossen, aangezien dit zeer regelmatig voorkomt en het toch maar raar overkomt als je overal inkomstenposten heb op benamingen van uitgavenposten ?