Ontbrekende kolommen relaties en dagIn de Pm 6 begrotingsmodule ontbreken de kolommen relaties en dag.
Hoe los ik dit op?

1 Antwoorden

Mogelijk wel als je in de bovenin de begroting de checkbox “groeperen” uitvinkt. Als de begroting is gegroepeerd worden deze kolommen verborgen.