Weergave relaties bij gesaldeerd rapport20 Jul 2015 19:08

In maandrapportage staat onder tabel “Resultaat per post” aangegeven “klik op regel om onderliggende gegevens te tonen”. Echter je krijgt dan maar maximaal 1 relatie te zien (die dan weer het totaal van de uitgaven voor die post laat zien; alsof al die uitgaven gekoppeld zijn aan die ene relatie). Ook al zijn de uitgaven stuk voor stuk gekoppeld aan een relatie dan nog vindt er geen onderverdeling plaats van de uitgaven per relatie.

1 Antwoorden
20 Jul 2015 19:08

Dat heeft te maken met de rapport instelling “salderen” die op ja staat. Als die op nee staat zie je wel alle onderliggende relaties. Dit is in de laatste (b├Ęta) versie aangepast. Daarbij worden posten gesaldeerd op basis van de instelling van de post. Daar staat nu een keuzelijst bij genaamd salderen bij inkomsten of uitgaven.