Inlezen SKG csv file16 Jan 2021 16:36

Ik probeer een csv file van de SKG bank in te lezen maar dit formaat wordt niet herkend. Volgens de lijst van ondersteunde banken zou dit wel het geval moeten zijn. Is hier een oplossing voor?

1 Antwoorden
16 Jan 2021 16:39

Penningmeester ondersteunt het CSV bestand van de SKG bank met onderstaande formaat. Komt deze overeen met het bestand dat je probeert in te lezen? Let er ook op dat je het bestand niet eerst in Excel opent en dan opslaat als csv bestand. Dan wijzigt Excel namelijk het formaat van het bestand.
De eerste regel zou er zo uit moeten zien:
Jaar rekeningafschrift;Nummer rekeningafschrift;RekeningNummer Rekeninghouder;Datum;Bedrag;Valuta;Rekeningnummer begunstigde;Naam begunstigde;Adres begunstigde;Woonplaats begunstigde;Omschrijving;Kenmerk;EndToEndId;BatchInfoId;MandaatId;FoutCode;FoutOmschrijving;BankTransactieCode