Weergave originele omschrijving kolomde omschrijving(medeling) van de dagafschriften bij ing wordt geplaatst bij “omschrijving”. Echter bij het toekennen van een relatie verdwijnt deze blijkbaar, kan die niet bij mededeling geplaatst worden.?

2 Antwoorden

Ik ben momenteel bezig met de mogelijkheid om kolommen instelbaar weer te geven / verbergen in het transactieoverzicht. Daarmee wordt het ook mogelijk om de originele omschrijving weer te geven. 

In de laatste versie 5 is het mogelijk via rechtermuis verschillende kolommen weer te geven / verbergen