Weergave originele omschrijving kolom17 Nov 2014 19:55

de omschrijving(medeling) van de dagafschriften bij ing wordt geplaatst bij “omschrijving”. Echter bij het toekennen van een relatie verdwijnt deze blijkbaar, kan die niet bij mededeling geplaatst worden.?

2 Antwoorden
17 Nov 2014 19:57

Ik ben momenteel bezig met de mogelijkheid om kolommen instelbaar weer te geven / verbergen in het transactieoverzicht. Daarmee wordt het ook mogelijk om de originele omschrijving weer te geven. 

1 Dec 2014 19:16

In de laatste versie 5 is het mogelijk via rechtermuis verschillende kolommen weer te geven / verbergen