Hoe richt ik mijn huishoudboekje in?2 Aug 2014 13:56

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het inrichten van mijn administratie? 

2 Antwoorden
Beste Antwoord
17 Mar 2018 17:02

Om de prognose zo goed betrouwbaar mogelijk te krijgen, stel je de dag in begroting als volgt in:
Ingevuld: Het bedrag wordt op de opgegeven dag in de maand geprognotiseerd. Als de opgegeven dag gepasseerd is, zal het bedrag niet meer worden meegenomen in de prognose van die maand. Dit is bedoeld voor bedragen die maandelijks op dezelfde dag vallen, zoals bijvoorbeeld uw maandelijkse salaris.
Leeg: Het opgegeven bedrag wordt over de volledige maand verspreid. De restprognose is het begrote bedrag -/- het werkelijke uitgaven. Als de werkelijke uitgaven hoger zijn, zal de restprognose 0 zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die erg onregelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld kleding.
Met dag 0 (nul): Verdeelt het bedrag gelijkmatig over de (resterende) dagen van de maand. Ongeacht de werkelijke inkomsten/uitgaven, zal de restprognose begroot bedrag/ aantal dagen in maand * resterende aantal dagen in de maand zijn. Dit is bedoeld voor bedragen die regelmatig binnen een maand vallen, zoals bijvoorbeeld boodschappen. Mocht je wekelijks of 2 wekelijks boodschappen doen is het wellicht de overweging waard om dag leeg te laten (zie boven). 

2 Aug 2014 13:49

Penningmeester is naar eigen wens en smaak in te richten, zoals ook staat beschreven op: https://www.penningmeester.net/help#inrichting-help
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten bij het inrichten van een administratie:
Posten. Bedenk bij het aanmaken van een post hoe u een begroting ervan zou instellen. Gebruik bijvoorbeeld de post “Boodschappen”, niet “Boodschappen Albert Heijn”. Waar u de boodschappen doet staat in de omschrijving / relatie weergegeven.
Onderlinge boekingen. Gebruik voor onderlinge geldverschuivingen een post van het type PM. Deze posten worden niet in het resultaat meegeteld. Als u bijvoorbeeld geld overboekt naar uw spaarrekening, geef deze dan de post “sparen” met als groeptype PM. In dat geval wordt de overboeking op uw betaalrekening niet als kosten gezien en blijft uw resultaat overzichtelijk. Zo doet u dit bijvoorbeeld ook naar overboeking tussen eigen rekeningen.
Begroting. Het maken van een begroting is zeer handig (bijna essentieel) om echt goed inzicht in uw financiën te krijgen. Het lijkt veel werk, maar met de wizard begroting is het vrij weinig werk om op basis van historie een goede begroting te maken. Het beste is om eerst uw bestaande transacties te rubriceren. Als u dat gedaan heeft kunt u op basis van history via de begrotingswizard een begroting genereren en daarna handmatig bijstellen. Belangrijkste hierbij is de begroting zo reëel mogelijk op te zetten en indien nodig eventueel later aan te scherpen. De dag instelling bepaalt hoe het resterende bedrag in de prognose wordt meegeteld. Zie ook https://www.penningmeester.net/help/begroten/begrotingsregels.
Reserveringen. Een reservering maakt u aan voor een eenmalig bedrag die u verwacht. Een reservering wordt bij de begroting opgesteld en bij de prognose totdat de betreffende datum is versteken.  
Rekeningen. Per bankrekening waarvan u via internetbankieren transactie van downloadt wordt automatisch een rekening in Penningmeester aangemaakt. Als er een nieuwe rekening in een bestand wordt aangetroffen wordt u automatisch gevraagd om tenaamstelling en ijksaldo op te geven. Geef hier het saldo aan het einde van de dag. Op basis van het ijksaldo +/- transacties vanaf die datum wordt het actuele saldo berekend. Om inzicht te krijgen in uw eigen vermogen kunt u een balanstype per rekening opgeven. Gebruik hier Activa voor bezittingen (Spaar- en betaalrekeningen) en Passiva voor leningen, hypotheek of spaardoelen. Voor een spaardoel (geen echte schuld) stelt u de balanstype “voorzieningen” in.
Profielen. Heeft u meerdere rekeningen, dan kunt u deze optioneel indelen in profielen. Daarmee filtert en rapporteert u eenvoudig over een verzameling van rekeningen.    
 
Belangrijkste terminologie:
Profielsaldo. Totaal saldo van alle rekeningen in het profiel.
Bestedingsruimte. Het prognose profiel of rekeningsaldo aan het einde van de ingestelde periode. Hieraan ziet u wat u in de periode overhoudt / tekort komt. (inclusief PM posten)
Saldo alert. Eerste datum (binnen de ingestelde periode), waarop het prognose saldo van een rekening onder de ingestelde kredietlimiet komt.
Begroot resultaat. Totaal begrootte inkomsten -/- uitgaven in de opgegeven periode.
Verwacht resultaat. Prognose inkomsten -/- uitgaven in de opgegeven periode. Hieraan ziet u wat u in de periode overhoudt / tekort komt. (exclusief PM posten)
(Begrotings)ruimte. Verschil tussen begroot en verwacht resultaat. Hieraan ziet u hoe u loopt ten opzichte van uw begroting.