Door invullen “relaties” werkt begroting niet meerPrima programma, leuk om mee te werken.
Nu ben ik gestart met het invullen van relaties, maar dar ben ik snel mee gestopt. Als ik bij de begroting het veld relaties invul, dan werkt de begroting niet goed meer!
Als ik in het “begrotingsscherm” een bedrag aanklik, zie ik in de samenvatting rechts alleen “werkelijk” ingevuld, terwijl “begroot” op 0 staat. Als ik vervolgens onderin “Wijzig regel” aanklik. zie ik in het vervolgscherm “deelbegroting” rechts alleen “begroot” ingevuld, terwijl “Werkelijk” op o staat. De kleuren in de schermen zijn overeenkomstig.
Vreemd genoeg zijn de ingevulde begrootte bedragen wel gewoon zichtbaar.
Wat gaat er fout?

1 Antwoorden

Als je in de begroting een relatie opgeeft, moeten de werkelijke transacties ook aan die betreffende relatie gekoppeld worden. Als je de relatie voor een begroting leeg laat geldt dat bedrag voor alle relaties.