Documentatie betr het maken en afboeking van voorziening23 Aug 2020 10:17

Is er een beschrijving hoe een voorziening op de balans wordt verkregen?
Er is behoefte aan de opbouw van een voorziening voor een lustrumfeest om de 5 jaar.
Hoe maak ik de jaarlijkse toevoeging, en hoe de afboeking als de kosten voor het lustrum worden betaald?
Wij reserveren (5x) jaarlijks € 700, en dit jaar hebben we € 3800 uitgegeven. D.w.z. er gaat 3500 ten laste van de voorziening en 300 ten laste van het resultaat dit jaar. (Wij zijn dit jaar gestart met Penningmeester, dus deze boekingen waren niet in Penningmeester opgenomen. Vanaf nu wil ik dat wel gaan doen.)
Met dank voor de suggesties,
Paul

1 Antwoorden
20 Sep 2018 18:48

Ik maak mijn (onderhouds-) voorzieningen in Penningmeester als volgt:

  1. Maak een rekening aan met naam “onderhoudsvoorziening”, balans zijde “passiva”, type “resevering” en ijksaldo op gegeven ijkdatum
  2. Ga naar transacties scherm, kies toevoegen, mutatietype “Afschrijving”, bovengenoemde onderhouds rekening en geef het bedrag + gewenste herhalingsinterval.

Hiermee worden transactie (reservering) op de onderhoudsrekening gemaakt waarmee het saldo periodiek wordt verlaagd (n.b. schuld aan jezelf wordt steeds groter). Als een transactie in de toekomst ligt wordt dat bij de prognose saldo gerekend. Als de betreffende dag voorbij is bij het actuele saldo.
Op het moment dat er daadwerkelijke onderhouds uitgaven worden gedaan op de betaalrekening, kun je die transactie via rechtermuis boeken naar de onderhoudsrekening. Daarmee wordt een tegenboeking gedaan op de onderhoudsrekening waardoor het saldo weer toeneemt (n.b. de schuld aan jezelf wordt minder). De transactie tussen betaalrekening en onderhoudsrekening moet een PM post zijn zodat deze niet in het resultaat wordt opgenomen, maar alleen op de balans. De daadwerkelijke uitgave op de betaalrekening moet een niet-PM post krijgen om deze ten laste van het resultaat te laten vallen.
Een zelfde soort inrichting zou je ook voor je Lustrum feest kunnen aanhouden. Blijft uiteraard zoeken naar wat beste bij je eigen gewenste inrichting past.