dashboard handleiding8 Feb 2015 21:03

Jochem,

In de online handleiding vind ik nergens uitleg omtrent het dashboard. Dit tabblad boeit mij maar ik krijg er kop nog staart aan.
Kan je mij op weg helpen?

Met vriendelijke groeten

Geert Dornez

2 Antwoorden
8 Feb 2015 21:43

Het dashboard is opgesplitst in 4 delen die de gegevens toont van de ingestelde datum (rechtsbovenin) van het geselecteerde profiel en / of rekening. Hieronder een kleine toelichting van de informatie: 
Linksboven
Dit is een grafiek met getotaliseerd saldo van alle rekeningen. De grafiek geeft mogelijk toekomstige roodstanden aan met een callout. Het saldo boven de grafiek geeft het totaalsaldo van de rekeningen van de geselecteerde dag (standaard de datum van de laatste transactie). Het is mogelijk om de grafiek te klikken en het saldo van die betreffende datum weer te geven. De bestedingsruimte is boven de grafiek is het totaal verwachte saldo aan het einde van de geselecteerde periode.
Linksonder
Dit is een overzicht van de saldi per rekening met 1ste kolom = saldo aan begin van geselecteerde periode,2de kolom = saldo op van geselecteerde datum, 3de kolom = het (prognose) eindsaldo aan het einde van de geselecteerde periode, 4de kolom het verschil tussen saldo 3de en  1e kolom. Deze geeft dus het verwachte vermogensverschil aan in de opgegeven periode. Een 5de kolom kan zichtbaar worden en geeft een datum van de eerste datum roodstand van de betreffende rekening aan.  
Rechtsboven  
Een grafiek met inkomsten (groen) en uitgaven (rood) per maand en gele lijn (cumulatief resultaat) en magenta lijn (verschil t.o.v. begroting). De 2 getallen geven resp. het prognose resultaat en begrotingsruimte aan het einde van de periode weer. Daaraan zie je wat je naar verwachting over zult houden en hoe je loopt ten opzichte van de begroting. Het is ook mogelijk om op de grafiek te klikken om de details ervan rechtsonderin weer te geven.
Rechtsonder:  
Geeft een overzicht van de begroting, werkelijk resultaat (inkomsten -/- uitgaven) en prognose resultaat aan met daarnaast het verschil tussen prognose resultaat en begroot resultaat (begrotingsruimte). Via de dropdown zijn de gegevens weer te geven per maand, post, groep e.d.
Door op een regel te klikken opent een detailvenster van de geselecteerde regel. Als bijvoorbeeld gegevens per maand worden weergegeven is het mogelijk om de gegevens van die maand per post weer te geven.
Tabbladen
Via de tabbladen onderaan is het mogelijk om het resultaat weer te geven (exclusief onderlinge PM boekingen, zoals sparen) of de cashflow waarbij alle mutaties (inclusief onderlinge PM boekingen) worden weergegeven. Deze laatste is goed om het saldoverloop weer te geven. 
De tabbladen rechtsonder kunnen gebruikt worden om de gegevens rechtsonder te baseren op de hele periode (totaal), de geselecteerde maand in de grafiek (maand), de geselecteerde dag in de grafiek (dag), de periode t/m vandaag (YTD) of per maand (P/mnd)  

9 Feb 2015 14:36

Jochem,
 
Hartelijk dank voor je snelle reactie.
 
Met vriendelijke groeten

Geert Dornez