creditnota’s op uitgaveposten weergegeven is resultaat bij onvangsten23 Feb 2015 19:39

heb voor 2014 diverse uitgaven staan bij de ontvangsten
op 2015 daarenboven een uitgaverekening bij de ontvangsten (laatste maal in 2014 was daar een creditnota op geboekt)
is hier al een oplossing voor ?

1 Antwoorden
23 Feb 2015 19:39

Dit heeft te maken met de optie salderen die bij de rapportinstellingen aanstaat. Als je die uitstaat zal de post bij uitgaven en ontvangsten komen.
Momenteel saldeert Penningmeester per maand. Als de inkomsten in een maand hoger zijn dan de uitgaven; dan komt hij voor die maand bij de inkomsten te staan. Ik heb gepland om per post op te geven of hij bij de inkomsten of uitgaven moet komen te staan. Dit is momenteel nog niet ontwikkeld.

23 Feb 2015 20:28

voorbeeld van rapportering waarbij uitgavenposten (creditnota’s) in de ontvangsten staan. Dit herhaalt zich dit jaar zelfs voor gewone uitgaveposten :

CORRECTIEREKENINGEN € 205,52 . € 200,00 . . . . . . . . € 5,52 .
CR CARINE € 205,52 . € 200,00 . . . . . . . . € 5,52 .
WONING € 151,00 . . . . . . . . . . . € 151,00
E aardgas € 151,00 . . . . . . . . . . . € 151,00
MEDISCHE UITGAVEN € 123,79 € 4,37 € 44,86 . . . . € 20,48 € 40,96 € 20,48 . -€ 13,92 € 6,56
Dokter € 102,40 . . . . . . € 20,48 € 40,96 € 20,48 . . € 20,48
tandarts € 21,39 € 4,37 € 44,86 . . . . . . . . -€ 13,92 -€ 13,92
VRIJE TIJD € 73,75 . . . . € 9,80 . . . . € 63,95 . .
diverse vrije tijd € 63,95 . . . . . . . . . € 63,95 . .
sport € 9,80 . . . . € 9,80 . . . . . . .
TUIN € 10,00 . . . . . . . . € 10,00 . . .
onderhoud tuin € 10,00 . . . . . . . . € 10,00 . . .
Uitgaven

en voor 2015

VAKANTIE -€ 719,00 . -€ 719,00
korte reizen -€ 719,00 . -€ 719,00
DIVERSE INKOMSTEN € 292,78 € 232,80 € 59,98
fietsvergoeding Rita € 232,80 € 232,80 .
gift € 59,98 . € 59,98
bankintresten . . .
fietsvergoeding Yvo . . .
WONING -€ 80,04 . -€ 80,04
E electriciteit -€ 80,04 . -€ 80,04
VRIJE TIJD € 30,00 . € 30,00
sport € 30,00 . € 30,00