BNPParibasFortis formaat weer eens veranderd…29 Mar 2017 21:46

 (sorry indien dubbel bericht)
De csv export bevat nu terug een kolom voor de Tegenpartij.
Volgnummer;Uitvoeringsdatum;Valutadatum;Bedrag;Valuta rekening;TEGENPARTIJ VAN DE VERRICHTING;Details;Rekeningnummer
Ingeval de tegenpartij een Europees rekeningnummer is, is de TEGENPARTIJ een IBAN nummer zonder spaties, maar in alle andere gevallen, bvb. betaling met kaart, ben ik ook de volgende waarden tegengekomen:
BETALING MET BANKKAART
GELDOPNAME AAN ONZE AUTOMATEN
BETALING AAN BANK CARD COMPANY
MAANDELIJKSE BIJDRAGE
TERUGBETALING WOONKREDIET
UITBETALING VAN UW SERVICE BONUS
GELDOPNAME AAN ANDERE AUTOMATEN
OVERSCHRIJVING
UITBETALING VAN UW SERVICE BONUS
Zou het mogelijk zijn een geüpdate versie te testen met ondersteuning voor dit nieuwe formaat?
Dank bij voorbaat!

1 Antwoorden
29 Mar 2017 21:46

Ik heb hem in versie 6 toegevoegd. Zie https://www.penningmeester.net/download.
Relatie veld is helaas niet altijd goed te vullen. Daar zul je helaas veel actieregels voor moeten toekennen.
Omdat de omschrijving is aangepast moet je ook oppassen met importeren van overlappende periode. In het geval van mogelijke dubbelingen zal in ieder geval wel gevraagd worden of je wilt toelaten of overslaan.

30 Mar 2017 05:59

bedankt, werkt prima. Alleen jammer van die dubbele transacties. Slechts enkele worden opgemerkt, maar in het merendeel werkt de dubbeldetectie gewoon niet omdat de mededeling verschillend is, zodat de enig mogelijke oplossing is om de overlappende periode uit de CSV eerst te wissen. Het probleem zal vanzelf verdwijnen binnen 6 maand (dat is de lengte van de CSV output).

30 Mar 2017 19:46

Hij stelt de vraag als de datum, rekening, tegenrekening en bedrag gelijk is aan een oude transactie. Ik realiseer me nu dat in dit geval zowel de mededelingen als de omschrijving als de tegenrekening anders is / kan zijn. Zal kijken of ik dat nog kan meenemen in de volgende versie.

30 Mar 2017 20:21

Dat zou inderdaad wel helpen. Ik realiseer me nu ook dat door het gebrek aan tegenrekening van de vorige (bestaande) transacties er helemaal geen vraag gesteld wordt. In dit geval ligt het dus niet aan de mededeling, denk ik.

8 Apr 2017 07:30

Is nu aangepast in de laatste versie 6. Zie https://www.penningmeester.net/downloads/PenningmeesterSetup.msi

10 Apr 2017 20:05

Zou het mogelijk zijn om even te verduidelijken welke velden nu vergeleken worden om te bepalen wat nu een duplicaat is. De nieuwe functie laat immers blijkbaar toch nog zeer veel duplicaten door, zonder dat er een vraag gesteld wordt.