Balk “stand van zaken” met rekeningen verschalen.23 Aug 2020 10:17

Is het mogelijk om de balk “stand van zaken” aan de rechterkant te verschalen? Mijn benamingen van rekeningen is vaak >10 karakters waardoor deze steeds afgekapt wordt en niet snel te interpreteren. De kolommen zijn wel goed in te delen. De ruimte die ik in deze kolommen vrij kan krijgen zou ik graag bij “stand van zaken” willen toevoegen.

1 Antwoorden
25 Sep 2018 18:03

Dat is helaas niet mogelijk nee. De stand van zaken balk heeft een vaste breedte die niet in te stellen is. Uiteraard kun je wel het lettertype verkleinen of de rekeningnaam verkorten via menu beheer .. rekening beheer.